ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
В НАУКОВИХ ВИДАННЯХ ХДАДМ

Web-сторінки наукових видань академії:
http://tihae.org - сайт журналу "Традиції і новаціїї у вищій архітектурно-художній освіті";
http://visnik.org - сайт журналу "Вісник ХДАДМ".

Вимоги до оформлення публікацій в наукових фахових виданнях Харківської державної академії дизайну і мистецтв з урахуванням вимог, затверджених Міністерством освіти і науки України (Наказ № 1111, від 17.10.2012) та вимог наукометричних баз даних «Scopus» і РІНЦ

Завантажити файл "Вимоги до оформлення" (.doc)

Оформлення транслітерованого списку літератури (.doc)

Завантажити зразок анкети (.docx)

Завантажити зразок заяви (.docx)

У зв`язку з тим, що «Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв» планується до включення в міжнародні наукометричні бази даних Web of Science і Scopus, з 01.01.2018 р. Вимоги до статей доповнені наступними положеннями:

1. Автори обов`язково повинні вказувати міжнародний індивідуальний номер науковця – ORCID.
2. Вводиться додаткове «сліпе» рецензування – автор і рецензент невідомі один іншому.
3. На всі ілюстрації до статей автори повинні вказувати їх походження або дозвіл на публікацію від правонаступника.

До статей, які подаються у фахове видання «Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті» залишаються поточні умови, які будуть діяти тільки до 01.01.2019 року.

Поштова адреса редакції:

вул. Мистецтв, 8, м. Харків, Україна, 61002
Електронна адреса:
editor2016@ukr.net

Начальник редакційно-видавничого відділу Мачулін Леонід Іванович

роб. тел. +38 (057) 706-15-63, +38 (057) 706-21-03,
моб. тел. +38 (068) 886-52-57