НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Кафедра готовить спеціалістів з дизайну тканин спеціальності 6.020207 — «Дизайн» (ОКР — бакалавр). Дизайнер-виконавець виконує дизайнерські роботи з проектування промислових текстильних виробів, тканин, за окремими завданнями розробки дизайнерських проектів у галузі промислового дизайну під загально-методичним керівництвом професіонала (керівника підрозділу, програми, проекту тощо) та відповідно до визначених методів (методик). Бере участь у розробленні нескладних окремих об'єктів, виконанні їх ескізів та макетів, забезпечуючи виробам відповідність вимогам дизайну, ергономіки, екології, сучасному рівню науки і техніки, внутрішнього ринку дизайнерських послуг та потребам замовника. Вивчає та аналізує, у межах своєї компетенції, вимоги замовника до дизайнерських розробок, конструктивно-технологічні особливості продукції, властивостей матеріалів та інші складові її практичного вироблення. Формує звіти, веде облікову та довідкову документацію, оформлює результати дизайнерських розробок, готує матеріали для пояснювальних записок та іншої документації.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС за спеціалізацією «Дизайн тканин» складається з циклів:

  • пропедевтичний цикл (1-2 курси), основна спрямованість якого визначається професійною адаптацією мислення візуальних особливостей сприйняття та практичними навичками виготовлення текстильних виробів. Знання та практичні навички роботи з тканинами, нитками та іншими матеріалами, різноманітними прийомами формоутворення площинних та об’ємно-просторових структур, опановують естетичні засоби композиційної гармонізації текстильних об’єктів та численність засобів художньої виразності об’ємно-просторових структур, які формують творчий потенціал майбутніх митців в галузі текстилю. Цикл включає дисципліни: Основи текстильного рисунка (1 курс), Основи композиції (1-2 курси), Основи проектної графіки (1-2 курси), Основи проектування інтер’єрів (2 курс), Основи проектування одягу (3 курс), Введення до комп’ютерних технологій (1 курс);
  • навчання по основній профілюючій дисципліні Проектування (2-5 курси), Робота в матеріалі (2-5 курси), Проектування текстильних виробів (3 курс), Технологія текстильних виробів (5 курс).
  • теоретичні основи дизайну тканин: Технологія промислового виробництва тканин (1-4 курси), Історія дизайну тканин (4 курс), Декоративно-прикладне мистецтво (3 курс), Іконографія (4 курс), Основи наукових досліджень (4 курс).

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС за спеціалізацією «Дизайн одягу» складається з циклів:

  • пропедевтичний цикл (1-2 курси), основна спрямованість якого визначається професійною адаптацією мислення візуальних особливостей сприйняття та практичними навичками виготовлення одягу. Знання та практичні навички роботи з тканинами та іншими матеріалами, різноманітними прийомами формоутворення одягу, опановують естетичні засоби композиційної гармонізації та численність засобів художньої виразності, які формують творчий потенціал майбутніх митців в галузі дизайну одягу. Цикл включає дисципліни: Основи проектування одягу (1 курс), Основи композиції (1-2 курси), Основи проектної графіки (1-2 курси), Введення до комп’ютерних технологій (1 курс);
  • навчання по основній профілюючій дисципліні Проектування (2-5 курси), Робота в матеріалі (2-5 курси), Конструювання (1-3 курс), Технологія (1-3 курс), Аксесуари (5 курс), Оздоблення одягу (4 курс), Художній розпис тканин (5 курс);
  • теоретичні основи дизайну тканин: Історія костюму (4 курс), Історія дизайну (4 курс), Основи наукових досліджень (4 курс).

6.02020701 — «Дизайн» (ОКР — спеціаліст). Дизайнер-фахівець виконує дизайнерські розробки промислових виробів, розробку художньо-декоративних зображень для текстильних матеріалів: бавовни, льону, шовку, штучних тканин тощо; розробку дизайнерських пропозицій щодо створення текстильних об’єктів в інтер’єрах та екстер’єрах житлових та громадських приміщень: текстиль для вікон, сонцезахисних пристроїв, ширм, чохлів для меблів, постільної білизни тощо, а також їх оптимальні споживчі властивості. Проводить патентні дослідження, накопичує, систематизує та аналізує відповідну науково-технічну інформацію на всіх етапах створення форм промислових виробів та об’єктів. Розроблює відповідну технічну документацію, виконує загально-методичне керівництво та контролює виготовлення, випробування та доведення дослідних зразків промислових виробів та об’єктів, здійснює авторський нагляд за реалізацією дизайнерських рішень. Бере участь у виконанні профільних науково-дослідних, експериментальних розробок та реалізації на практиці дизайнерських проектів. Бере участь в організації експозицій та виставок товарів промислового дизайну, застосовує інші заходи щодо пропаганди досягнень дизайну, формуванню гармонійного предметного середовища людини. Веде облік впровадження проектів, зразків, відповідні каталоги, картотеки за певними напрямами роботи. Готує відгуки та висновки, що стосуються нормативних документів з дизайн-проектування, установлену звітність про результати виконаних робіт.

8.02020701 — «Дизайн» (ОКР — магістр). Дизайнер-викладач (науковець) виконує дизайнерські розробки текстильних виробів та тканин. Бере участь у виконанні профільних науково-дослідних, експериментальних розробок та реалізації на практиці дизайнерських проектів. Викладає в профільних навчальних закладах. Займається науковою діяльністю.

Кафедра готовить спеціалістів з дизайну одягу спеціальності 6.020207 — «Дизайн» (ОКР — бакалавр). Дизайнер-виконавець виконує дизайнерські розробки нескладного одягу або елементів костюму за окремими завданнями (стадіями, етапами) розробки дизайнерських проектів під керівництвом професіонала (керівника підрозділу, програми, проекту тощо). Забезпечує відповідність робіт вимогам ергономіки, естетики, екології, сучасному рівню науки і техніки, внутрішньому ринку дизайнерських послуг та потребам замовника. Готує матеріали та бере участь у розробці технічної документації, у т.ч. креслень за ескізами та малюнками, робочих креслень (лекал) для одягу, демонстративних малюнків, ергономічних схем проектів моделей тощо. Формує звіти, веде облікову та довідкову документацію, оформлює результати дизайнерських розробок одягу, готує матеріали для пояснювальних записок та іншої документації.

6.02020701 — «Дизайн» (ОКР — спеціаліст). Дизайнер-фахівець виконує дизайнерське моделювання одягу, дизайнерське проектування в галузі костюму — розробляє одиничні моделі та колекції моделей одягу в межах промислового виробництва та індивідуального (елітного дизайну) одягу, забезпечуючи оптимальне співвідношення споживчих властивостей із гармонічними та цілісними якостями моделей одягу, відповідність сучасним технологічним особливостям виробництва, вимогам ергономіки, культурної та екологічної доцільності. Формулює дизайнерські концепції одягу. Розробляє фірмовий стиль для корпоративного та спеціального одягу замовника, здійснює розроблення одягу різного призначення (сезонного, робочого, ділового, вечірнього) із застосуванням сучасних прийомів та засобів проектно-графічного, об’ємно-просторового моделювання, сучасних комп’ютерних технологій тощо. Проводить патентні дослідження, накопичує, систематизує та аналізує відповідну науково-технічну інформацію на всіх етапах створювання одягу (виконання креслень, ескізів, ілюстрацій, моделей та зразків тощо). Бере участь у виставках і демонстраціях одягу, експериментальних розробках і реалізації на практиці дизайнерських пропозицій, вживає інших заходів щодо пропаганди досягнень дизайну, формуванню органічного предметного середовища людини. Визначає технічний та естетичний рівень одягу, аналізує результати їх застосування (експлуатації), готує висновки, відгуки та інші матеріали для проведення робіт із їх стандартизації, атестації та сертифікації. Співпрацює з представниками різних галузей мистецтва, культури, громадських та інших організацій з метою виявлення соціально значущих функцій та властивостей одягу, що проектується (моделюється). Веде облік впровадження проектів, зразків, відповідні каталоги, картотеки за певними напрямками роботи. Готує відгуки та висновки, що стосуються нормативних документів з дизайн-проектування, установлену звітність про результати виконаних робіт.

8.02020701 — «Дизайн» (ОКР — магістр). Виконує дизайнерські розробки одягу, костюму — розробляє одиничні моделі та колекції моделей одягу в межах промислового виробництва та індивідуального (елітного дизайну) одягу. Бере участь у виконанні профільних науково-дослідних, експериментальних розробок та реалізації на практиці дизайнерських проектів. Викладає в профільних навчальних закладах. Займається науковою діяльністю.