За час існування спеціалізації «Графічний дизайн» викладачі кафедри виконували наукові роботи в рамках наступних держбюджетних тем, затверджених Міністерством освіти і науки України:

«Комп'ютерна лексикографія дизайну й образотворчого мистецтва», номер державної реєстрації УкрІНТЕІ 0103U006435 від 05.11.02 № 663.
«Розробка методики оцінки якості дизайнерських проектів та її впровадження на прикладі проектування універсальних спортивних тренажерів», номер державної реєстрації УкрІНТЕІ 0100U000342 від 31.07.97.
«Закономірності розвитку, принципи, методи і засоби дизайну та формування національної моделі дизайну України», реєстраційний № 0104U000834, 2005-2006 рр.
«Методика інноваційного дизайну у контексті науково-технологічного прогресу і глобальної екологічної кризи», реєстраційний № 0107U002131, 2008–2010 рр.
«Логіко семіотичне моделювання візуального простору: культурні і філософські аспекти», реєстраційний № 0107U002131, 2012–2014 рр.
«Методичні аспекти теорії творчості, матриці символів, атрибутів сакрального мистецтва при формуванні світоглядних понять», реєстраційний № 0314U003934, 2014–2016 рр.

В межах цих тем було захищено дисертації:

Надія Сбітнєва. Особливості розвитку радянської упаковки 1930-х років. Утилітарні та художні аспекти.
Олександр Соболєв. Інтеграція дизайну і маркетингу в сучасній проектній культурі.
Тетяна Іваненко. Художньо-образні особливості формоутворення акцидентного шрифту.
Ольга Ганоцька. Дизайн споживчої упаковки в Україні: стандарт та ексклюзив.
Ольга Квітка. Морфологія і функція графічних знаків у дизайні візуальних комунікацій.
Анна Макарова. Засоби побудови образу в графічному дизайні: система структурних взаємозв’язків.

Готується до захисту:

Литвинюк Л. К. Візуальна ідентифікація закладів мистецтва засобами графічного дизайну.

Викладачі кафедри Марія Ісмайлова, Віра Шашкова та старший викладач Людмила Закалюжна закінчили аспірантуру ХДАДМ та продовжують роботу над дослідженнями.


КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ КАФЕДРИ