Науково-творча робота професорсько-викладацького складу кафедри графіки ведеться у межах комплексної теми «Графічна мова як засіб створення візуального образу». За результатами проведених досліджень та творчої роботи викладачі щорічно звітують на наукових конференціях, публікують наукові статті, приймають участь в художніх виставках та конкурсах.