На спеціалізацію «Графіка» здійснюється прийом абітурієнтів за освітнім ступенем бакалавр: на 4-х річний термін навчання та на 3-х річний термін навчання (на базі освітнього ступеня молодший спеціаліст). На навчання за освітнім ступенем магістр (один рік та чотири місяці) здійснюється прийом абітурієнтів, що мають освітній ступень бакалавр. Підготовка студентів відбувається на очній та заочній формі навчання. Викладання на спеціалізації «Графіка» базується на поєднанні традиційних та новітніх методик, що значно розширює сферу професійної діяльності наших випускників.

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Які будуть вступні іспити?

рисунок (оголена постать);
живопис (портрет аквареллю або гуашшю);
композиція (станкова композиція на задану тему (4-х річний термін навчання), ілюстрація до заданого фрагменту художнього твору (3-х річний термін навчання).

Як оцінюються роботи, виконані на вступних іспитах?

Роботи абітурієнтів оцінюються екзаменаційною комісією кафедри за 200-бальною шкалою.

Скільки часу триває іспит з композиції?

Іспит з композиції триває 6 академічних годин (академічна година — 45 хвилин).

Якими графічними матеріалами потрібно володіти?

Вміти працювати тушшю, олівцями, аквареллю.

Хто вибирає графічну техніку для виконання композиції?

Абітурієнт самостійно вибирає графічну техніку для своєї роботи.

Чи можливо поступити на декілька спеціалізацій одночасно?

Це неможливо. Вступні екзамени проходять в академії одночасно за всіма спеціалізаціями. Тому треба визначитися завчасно.

Хто має право поступати на 3-х річний термін навчання?

Випускники художніх училищ та коледжів, які мають диплом молодшого спеціаліста.

У чому відмінність 3-х річного та 4-х річного навчання?

Відмінність навчальних планів 3-х річного навчання полягає у більш стислому вивченні фахових дисциплін кафедри.

У чому відмінність заочної форми навчання від очної?

Відмінність полягає у співвідношенні аудиторних занять з викладачем і самостійної роботи студента. Протягом навчального року, двічі по 2-3 тижні, у студентів проходять аудиторні заняття з усіх дисциплін та складання екзаменаційної сесії. Бакалаврат на заочній формі навчання триває як і на денній формі навчання - 4 роки.

ПРИКЛАДИ РОБІТ З КОМПОЗИЦІЇ

Вступне випробування з композиції для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (4-х річний термін навчання).

Станкова композиція на задану тему (матеріал – папір, картон, гуаш, туш, акварель, олівець) розмір – 20х30 см.

Умови виконання:

Застосовувати графічні засоби вираження: лінія, штрих, пляма, фактура;
У заданому форматі створити композицію, що відповідає темі завдання;
Використовувати у композиції зображення постаті людини;
Виконувати завдання у чорно-білому варіанті або у монохромному рішенні (використання одного кольору).

Вступне випробування по композиції для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (3-х річний термін навчання).

Ілюстрація до заданого фрагменту художнього твору (матеріал – папір,картон, гуаш, туш, акварель, олівець) розмір – 20х30 см.

Умови виконання:

Застосовувати графічні засоби вираження: лінія, штрих, пляма, фактура;
У заданому форматі створити композицію, що відповідає фрагменту художнього твору;
Використовувати в композиції зображення постаті людини;
Виконувати завдання у чорно-білому варіанті або у монохромному рішенні (використання одного кольору).

Вступнє випробування з композиції для здобуття освітнього ступеня магістра.

У залежності від обраної абітурієнтом навчально-творчої майстерні (книжкова графіка, станкова графіка, плакат) виконуються наступні завдання:
Завдання 1 (майстерня плакату). Розробити ескіз композиції на задану тему (плакат);
Завдання 2 (майстерня станкової графіки). Розробити ескіз станкової композиції на задану тему;
Завдання 3 (майстерня книжкової графіки). Розробити ескіз ілюстрації до фрагменту з літературного твору.

Завдання розраховані на виявлення творчих та практичних умінь абітурієнта, володіння основними засобами зображення з урахуванням специфіки відповідних навчально-творчих майстерень, рівень фахової підготовки, розвиток індивідуального творчого мислення, досвід аналізу та узагальнення форм, цілісного вирішення композиції.