НАУКОВА РОБОТА

У науково-методичному полі викладачі кафедри співпрацюють із зарубіжними центрами інформації (American Council, TESOL, UBD), вважаючи здатність спілкуватися міжкультурно істотною функціональною ознакою досвідченої особистості. На тлі поширення міжнародних зв’язків академії кафедра пропонує різноманітні курси не тільки щодо поглибленого вивчення іноземної мови, ділової мови, а й з метою заохочення студентів академії до використання іноземної мови у своїх наукових дослідженнях, зокрема до підготовки та проведення захисту дипломних та магістерських робіт англійською. Кафедра проводить мовознавчі, культурознавчі дослідження, переклад у межах англійської, німецької, французької, італійської, української, російської, а також турецької та японської мови та класичної філології. Пріоритетними науковими напрямами роботи кафедри є:

  • Модернізація засобів організації ціннісної педагогічної взаємодії як важливіша умова підвищення якості навчання іноземній мові у немовному ВНЗ.
  • Комунікативні компетенції в межах розвитку основних видів мовленнєвої діяльності в умовах кредитно-модульної системи навчання. Дистанційна форма навчання в сучасній концепції інтерактивних методів викладання іноземних мов.
  • Підготовка студентів здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри (1 професор, 3 доценти та 4 викладача) та старшим лаборантом кафедри (Кисельниковою Надією Євгеніївною).