Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі наукових форумів, освітянських виставок, міжнародних науково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів і тренінгів, міжнародних онлайн-конференцій (за участю Кембріджського університету, Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України і Фундації лідерства для вищої освіти (Велика Британія). Дослідження науковців кафедри висвітлюються у періодичних, фахових та міжнародних наукових виданнях. Викладачі кафедри здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів. На кафедрі постійно діють науково-методичні семінари.

Пріоритетними науковими напрямами роботи кафедри є:

- Розвиток дизайн-мислення студентів вищої мистецької школи в епоху глобалізації;
- Комунікативні компетенції в межах розвитку основних видів мовленнєвої діяльності в умовах кредитно-модульної системи навчання. Дистанційна форма навчання в сучасній концепції інтерактивних методів викладання іноземних мов;
- Модернізація засобів організації ціннісної педагогічної взаємодії як важливіша умова підвищення якості навчання іноземній мові у немовному ВНЗ.

В рамках IX Міжнародного форуму «Дизайн-Освіта 2017» 10 жовтня 2017 р. кафедрою було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність та перспективи».