ГОНЧАР
Олена Валентинівна

Проректор з НДР, кандидат
філологічних наук, доктор
педагогічних наук, професор

Викладає практичний курс з англійської мови за професійним спрямуванням, теоретичний курс з мовностилістичних особливостей викладання наукових досліджень англійською, працює із студентами ОКР: магістр та аспірантами. Основні напрями наукових досліджень: психолінгвістика, історія педагогіки та методика викладання іноземних мов. Має понад 70 друкованих праць,учасниця багатьох міжнародних семінарів та конференцій (Болгарія, Польща, Росія, США).Є автором підручників з грифом МОН України.