У вступній кампаніі 2016 року було сформовано дві групи першого курсу. Для порівняння — на другому, третьому і четвертому курсі у нас вчиться зараз по три групи студентів, а на п`ятому всього одна. На кафедрі працюють як досвідчені викладачі, так і вчорашні випускники кафедри, що продовжують та оновлюють естафету викладання з позицій сучасної молоді.

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Які будуть вступні іспити?

рисунок (гіпсова голова людини);
живопис (натюрморт аквареллю або гуашшю);
композиція (знання метро-ритмичних закономірностей, основи комбінаторики, розуміння пропорцій, перспективної побудови.

Як оцінюються роботи, виконані на вступних іспитах?

Оцінюються за 200-бальною системою екзаменаційною комісією кафедри. Після цього проводиться загальноакадемічний перегляд всіх робіт.

Як готуватися до екзамену по основам композиції?

Фундаментальні знання можна отримати в художніх школах і по підручникам. Рекомендуємо наступні посібники:

Тиц А. А. Основы архитектурной композиции и проектной графики /А. А. Тиц/ — Х., Вища школа, 1973.
Кринский В. Ф., Ламцов Г. Р. Элементы архитектурно-пространственной композиции/В. Ф. Кринский/ — М., Стройиздат, 1975.
Обемно-пространственная композиция в архитектуре/под редакцией Степанцова А. В., Туркуса М. А./ — Москва, Высшая школа, 1975.
Введение в архитектурную композицию и проектирование/под ред. Кринского В. Ф./ — М, Госстройиздат, 1962.
Зайцев К. Г. Современная архитектурная графика. — М., Стройиздат, 1970.
Иконников А. В., Степанов Г. П., Основы архитектурной композиции. — М., Стройиздат, 1973.
Михайленко В. Є., Яковлєв М. І. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення): Навч.посіб.для студ.вищих навч.закладів. — К.: Каравела, 2004. — 304 с.

Чи можливо поступити на декілька спеціалізацій одразу?

Це неможливо. Вступні екзамени проходять в академії одночасно по всім спеціалізаціям. Тому треба визначитися завчасно.

В чому відмінність заочного навчання від очного?

Заочний курс передбачає дистанційне навчання. Студенти заочних відділень на початку семестру слухають начитку з усіх дисциплін протягом 2-3-х тижнів, в середині семестру приїжджають для здачі модульного звіту, в кінці семестру для здачі екзаменаційної сесії. Навчальна програма аналогічна програмі курсу для денного навчання. Бакалаврат триває чотири роки, як на заочному, так і на денному відділенні.

Скільки бюджетних місць передбачає спеціалізація?

Бюджетні місця залежать від державного фінансування і рейтингової системи здачі вступних іспитів. Тому заздалегідь дізнатися кількість бюджетних місць на спеціалізації неможливо.

ПРИКЛАДИ РОБІТ ПО КОМПОЗИЦІЇ

На основі наданого на індивідуальній картці зображення геометричних фігур пропонується побудувати обємно-просторову композицію в уявному просторі. Об’ємні елементи мають бути органічно пов’язані між собою, перетинаючись у просторі, відтворювати певний композиційний художній образ. Техніка виконання — ручна графіка з відмивкою аквареллю.

УМОВИ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ

До вступу до магістратури допускаються на конкурсній основі як випускники бакалаврату ХДАДМ, так і випускники такого рівню з інших ВНЗ України та зарубіжних ВНЗ. Для вступу необхідно подати документи про отриману бакалаврську освіту та здати вступні іспити з англійської мови та композиції. Іспит по композиції передбачає виконання абітурієнтом короткочасного (6 годин) скетчового проекту інтер’єру заданного приміщення у заданій стилістиці.

Проект виконується у вільній техніці на форматі: 2х60х80

Приклад вступної роботи до магістратури: