НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

На кафедрі ІТД викладаються наступні дисципліни:

 • Основи технічної механіки і конструювання;
 • Технологія матеріалів;
 • Інженерна графіка;
 • Нарисна геометрія, теорія тіней та перспектива;
 • Перспектива;
 • Ергономіка;
 • Основи екології;
 • Основи охорони праці;
 • Охорона праці в галузі;
 • Безпека життєдіяльності;
 • Цивільний захист.

Кафедра забезпечує підготовку з спеціальностей:

 • 6.020205 «Образотворче мистецтво» (ОКР – бакалавр);
 • 6.020206 «Реставрація станкового і монументального живопису» (ОКР — бакалавр);
 • 6.020207 «Дизайн» (ОКР — бакалавр).