БОНДАРЧУК
Іван Генадійович

Завідуючий кафедрою
інженерно-технічних
дисциплін, професор,
кандидат технічних наук

Народився у 1961р. в м. Інта Комі АСР в сім’ї робітника. В 1983 р. закінчив ХІБІ (Харківській інженерно-будівельний інститут — нині Харківській національний університет будівництва і архітектури ім. О. М. Бекетова).

Спеціальність: інженер-механік (диплом з відзнакою). По закінченні вступив до аспірантури ХІБІ. В 1988 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук. З 1988 р. по 1990 р. працював в ХІБІ на кафедрі «Механізація будівельних процесів» на посаді викладача. З 1990 р. по 1994 р. працював в Харківському інституті інженерів залізничного транспорту на посаді старшого викладача. В Харківському художньо-промисловому інституті (нині ХДАДМ) з 1993 р., як сумісник, а з 1994 р. на повну ставку на посаді старшого викладача кафедри Інженерно-технічних дисциплін (ІТД). У 1998 році надано вчене звання доцента кафедри ІТД. З травня 2010 року — завідувач кафедри ІТД. З 2001 року по 2010 рік був головою первинної профспілкової організації ХДАДМ. З грудня 2010 р. по серпень 2014 р. працював на посаді першого проректора з науково-педагогічної роботи ХДАДМ. З вересня 2014 р. і по цей час на посаді завідувача кафедри ІТД.

Автор більш як двадцятьох наукових і навчально-методичних публікацій.

Коло наукових інтересів: дослідження методології викладання наук з охоронної тематики (БЖД, Охорона праці, Цивільний захист).

E-mail: itd@ksada.org
Телефон: (057) 706 28 11