Освітньо-професійна програма «Дизайн-інжиніринг» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 022 «Дизайн» галузі знань 02 Культура і мистецтво.

Кваліфікація: магістр дизайну, викладач
Строк навчання – 1 рік 4 місяці

Прийом на навчання здійснюється на базі спеціальної освіти, отриманої на основі освітньо-кваліфікаційного рівню «бакалавр» за фаховими програми спеціальностей «Дизайн», «Промисловий дизайн», «Дизайн середовища», «Машинобудування», «Архітектура» та інших за погодженням освітніх програм.

Після засвоєння освітньої програми гарантована кваліфікація другого рівня вищої освіти за спеціальністю 022 дизайн : Магістр дизайну в галузі знань 02 культура і мистецтво.

Інжиніринг (калька з англійської engineering - технічний) — технічні знання, пов'язані з розробкою, підготовкою виробничого процесу й забезпеченням стабільного процесу виробництва й реалізації продукції.

На зламі століть технологічні прориви відбуваються здебільшого в стикових сферах науково-практичної діяльності. Саме таким, інноваційним за змістом і актуальним за суспільними потребами став вид діяльності пов'язаний із дизайн-інжинірингом. Інжиніринг (калька з англійської engineering – технічний) – технічні знання, пов'язані з розробкою, підготовкою виробничого процесу й забезпеченням стабільного процесу виробництва й реалізації продукції.

Фахівець в сфері дизайн-інжинірингу за своєю суттю є предметним універсалом. Він покликаний забезпечувати технологічний зв'язок між дизайн-проектуванням, реальними можливостями виробництва і потребами сучасного ринку високотехнологічного продукту з урахуванням конкурентоздатності отриманого результату. Аналіз сучасного ринку праці підтверджує прогресуючий попит на фахівців у міжпредметній сфері, в тому числі і у сфері дизайн-інжинірингу.

Інформаційне забезпечення: Бондарчук Іван Геннадійович – завідувач кафедри «Інженерно-технічних дисциплін»

Контактний тел.: Кафедра ІТД: +38 (057) 7062811, особ.:+38 050 93 54 806