НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

На кафедрі викладаються такі фахові дисципліни:

 • «Академічний живопис» — практичний курс (1-5 рік навчання);
 • «Основи композиції» — лекційний та практичний курс (1-2 р. навчання);
 • «Композиція (сюжетно-жанрова)» — практичний курс (3-5 р. навчання);
 • «Композиція (портретно-жанрова)» — практичний курс (3-5 р. навчання);
 • «Копіювання» — практичний курс (2 р. навчання);
 • «Кольорознавство» — лекційний та практичний курс (1 р. навчання).

На кафедрі зроблено, обговорено, затверджено методичні вказівки та рекомендації з вивчення основних дисциплін, що викладаються.

В методичних рекомендаціях висвітлюється мета та завдання дисципліни і її місце у начальному процесі, викладається її зміст і перелік занять, які вона дає при вивченні. Крім того, подається програма практичних знань та рекомендації в оволодінні цією дисципліною, а також перелік необхідної літератури.

Методичні розробки свідчать про високий професійний рівень викладачів та чітко вивірені концепції навчання спеціальності.

На кафедрі розроблені робочі програми з дисципліни "Академічний живопис" для факультету "Промислове мистецтво" (спеціальності "дизайн", "Графічний дизайн", графіка"), факультету "Інтер’єр та обладнання" (спеціальності "Станковий живопис", "Проектування інтер’єрів, виставок та реклам"), з кольорознавства для всіх спеціальностей.

Для спеціальності "Станковий живопис" розроблені також програми з композиції, літньої практики, переддипломної практики. Розроблені програми і ухвалені в них завдання відповідають вимогам вищої художньої школи щодо підготовки художників-професіоналів всіх спеціальностей. Навчальні завдання враховують специфіку факультетів та спеціальностей і послідовно ускладнюються від звичайного до складного і тривалого процесу виконання академічного завдання з використанням різних художніх матеріалів, що відображується на якісному рівні підвищення професійної майстерності студентів.

Необхідно визначити, що науково-методичне забезпечення кафедри живопису задовільне і вивірене на матеріалах кращих досягнень як світового досвіду, так і надбань професорсько-викладацького складу кафедри і відповідає сучасним вимогам.

Увага кафедри до удосконалення форм та методів організації навчального процесу здійснюються систематично, обговорюються питання методики викладання, проблеми підвищення якісного рішення успішності студентів.

До теперішнього часу кафедра проводить роботу за методом постійного щорічного оновлення учбового процесу. Особлива увага направлена на удосконалення навчального процесу у персональних навчально-творчих майстернях під керівництвом професорів кафедри народного художника, Ковтуна В. І. та заслуженого діяча мистецтв України Чауса В. М. Важлива складова частина удосконалення учбового процесу пов'язана із спонуканням студенів на участь у Всеукраїнських, обласних та інших виставках поряд з відомими майстрами пензля Харківської школи, стимулювання їх до активної творчої роботи.

У 2013 р. оновлені робочі програми:

 • з навчальної дисципліни «Академічний живопис». Для студентів 1-4 курсів за напрямом підготовки: 6.020205 «Образотворче мистецтво». Професійне спрямування «Графіка». Освітньо-кваліфікаційний рівень — бакалавр. Розробник: старший викладач Третьякова Н. В.;
 • з навчальної дисципліни «Академічний живопис». Для студентів 5 курсу за спеціальністю: 7.02020501, 8.02020501 «Образотворче мистецтво». Спеціалізація «Графіка». Освітньо-кваліфікаційний рівень — спеціаліст, магістр Розробник: професор Чурсіна В. І.;
 • з навчальної дисципліни «Академічний живопис». Для студентів 1-4 курсів за напрямом підготовки: 6.020207 «Дизайн», спеціальністю: «Мультимедійний дизайн». Освітньо-кваліфікаційний рівень — бакалавр. Розробник: старший викладач Якунін М. В.;
 • з навчальної дисципліни «Академічний живопис». Для студентів 1-4 курсів за напрямом підготовки: 6.020207 «Дизайн. Професійне спрямування «Промисловий дизайн». Освітньо-кваліфікаційний рівень — бакалавр. Розробник: старший викладач Дерегус Ф. М.;
 • з навчальної дисципліни «Академічний живопис». Для студентів 1-4 курсів за напрямом підготовки: 6.020205 «Образотворче мистецтво». Професійне спрямування «Станковий живопис». Освітньо-кваліфікаційний рівень — бакалавр. Розробник: старший викладач Єфименко Д. В.

Продовжується пошук художньої форми для академічних етюдів, постановок, натурного матеріалу, для всіх факультетів академії, який би відображував цільові задачі певного фаху.