ПРОЕКТИ

Кафедра живопису постійно підтримує міжнародні зв'язки з питань формування художніх шкіл світової культури, обміну творчим та педагогічним досвідом з дальнім зарубіжжям:

  • з м. Касель (Німеччииа), "Кунст гох шуле" — в питаннях методики викладання станкового живопису, розуміння критеріїв наших сучасних оцінок творчої компромісності, зокрема якісної оцінки творів та дипломних робіт (проф. Жердзіцький Є.Ф.);
  • з Нюрнбергською академією мистецтв (Німеччина) обмін студентами (5 студентів ХХПІ у 1996 р. та 2 студенти у 1997 р.). Ці студенти звітували кафедрі про свої теоретичні та практичні висновки з обміну досвідом. Була організована виставка академічних етюдів (проф. Жердзіцький Є. Ф.);
  • з художньою школою в м. Харбінта Хейлунзянським видавництвом образотворчого мистецтва (Китай), де видані альбоми та буклети академічних та творчих робіт викладачів, випускників та студентів ХХПІ (проф. Жердзіцький Є. Ф.);
  • з вищими навчальними закладами в м. Цінцінаті (США) та художньою школою у Познані (Польща), де було зроблено виставки робіт художників-педагогів кафедри (проф. Ганоцький В. Л.);
  • з вищими школами близького Зарубіжжя: Петербурзькою Академією мистецтв, Петербурзькою і художньо-промисловою Академією ім. В. Мухіної, з Московським університетом ім. Г. Строганова, Пензенським та Орловським художніми училищами (проф. В. Л. Ганоцький).

Педагоги кафедри живопису беруть активну участь у багатьох міських, всеукраїнських та міжнародних виставках.

З 2011 р. на кафедрі живопису втілюється виставковий проект «Метаморфози кольору», як творче об’єднання представників різних видів мистецтва з метою розширення кругозору, професійного зростання, обміну ідеями, досвідом, проведення досліджень, організації спільних акцій, створення нових напрямків творчої діяльності та впровадження їх у педагогічну та виробничу практику. В основу виставок проекту 2011-2012 рр. покладені асоціативно-образні колірні композиції. Керівник проекту, доцент кафедри живопису Л. П. Горбатенко.