У вступній кампаніі 2016 року одержано рекордну кількість абітурієнтів і було сформовано три групи першого курсу і відкрите заочне відділення кафедри «Мультимедійний дизайн». Для порівняння — на другому і третьому курсі у нас вчиться зараз по дві групи студентів, а на четвертому і п’ятому всього по одній. На кафедру були запрошені нові викладачі, які принесли свій унікальний досвід. Це урізноманітнило наші методики, ми стали більш рішуче відповідати на виклики часу.

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Які будуть вступні іспити?

рисунок (гіпсова голова людини);
живопис (натюрморт аквареллю або гуашшю);
композиція (знання метро-ритмичних закономірностей, основы комбінаторики, розуміння пропорцій, творчій малюнок анімаційного персонажу).

Як оцінюються роботи, виконані на вступних іспитах?

Оцінюються за 200-бальною шкалою екзаменаційною комісією кафедри. Після цього проводиться загальноакадемічний перегляд всіх робіт.

Які комп`ютерні програми треба знати?

Початковий рівень Corel Draw.

Чому саме Corel Draw, а не Adobe Illustrator?

Ми користуємось тільки ліцензійним програмним забезпеченням. На всіх комп`ютерах кафедри стоїть лицензійна версія Corel Draw. Adobe Illustrator — не на всіх. Але принципи роботи в обох програмах схожі.

Як готуватися до екзамену по основам композиції?

Фундаментальні знання можна отримати в художніх школах і з літератури. Рекомендуємо наступні посібники:

В. Є. Михайленко, М. І. Яковлєв. «Основи композиції»;
О. Л. Голубева. «Основы Композиции»;
Т. В. Костенко. «Основи композиції та тримірного формоутворення»;
Р. В. Паранюшкин. «Композиция: теория и практика изобразительного искусства»;
В. Б. Устин. «Композиция в графическом дизайне»;
М. Яремків. «Композиція: творчі основи зображення».

Чи можливо поступити на декілька спеціалізацій одночасно?

Це неможливо. Вступні екзамени проходять в академії одночасно по всіх спеціалізаціях. Тому треба визначитися завчасно.

В чому відмінність заочного навчання від очного?

Заочний курс передбачає дистанційне навчання. Студенти заочних відділень на початку семестру слухають начитку з усіх дисциплін протягом 2-3-х тижнів, в середині семестру приїжджають для здачі модульного звіту, в кінці семестру для здачі екзаменаційної сесії. Навчальна програма аналогічна програмі курсу для денного навчання, але специфіка заочного відділення передбачає упор на самостійну роботу. Бакалаврат триває чотири роки.

Скільки бюджетних місць передбачає спеціалізація?

Бюджетні місця залежать від державного фінансування і рейтингової системи здачі вступних іспитів, а конкурс відбувається на спеціальність «Дизайн» в цілому. Тому заздалегідь дізнатися кількість бюджетних місць на спеціалізації неможливо.

ПРИКЛАДИ РОБІТ ПО КОМПОЗИЦІЇ

Вступне випробування з композиції для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра.

На основі наданого зображення тварини створити три варіанта його стилізації:

Використовуючи геометричні фігури (прямокутники, трикутники, коло і півколо). Крім чорної заливки фігур можливо застосування контуру різної товщини. При накладках або перехрещуванні фігури повинні чітко проглядатися (змінити фарбування на біле).
Використовуючи цифри (бажано не більш п’ятнадцяти), які можуть розташовуватися у різних положеннях, дзеркальних відображеннях, поворотах, різних розмірах, але без перехрещення, накладок, явних зіткнень та деформацій. Крім чорного фарбування цифри, можливе застосування контуру різної товщини.
Використовуючи вільну деформацію та редагування однієї фігури. Фарбування отриманого елементу - чорне.На основі наданого зображення тварини cтворити комбінаторні варіанти. Використовуючи отриманий елемент попереднього етапу, побудувати максимально можливі комбінаторні варіанти площини (у вигляді невеликих блоків: 4-6 елементів в рядах площини). Колір елемента — чорний, накладки не допускаються.На основі наданого зображення тварини створити анімаційного персонажа будь-якими зручними засобами програми Corel Draw.


Вступнє випробування по композиції для прийому на навчання бакалаврів, для здобуття освітнього ступеня магістра.

Створення анімаційного ролику на запропоновану тему з використанням характерних звуків та шумів (7-8 звуків). Робота в програмах комп’ютерної анімації, на вибір. Електронна версія МР4 на CD-носії. Роздруківка розкадровок розташовується аркуші формату А4.

Завдання розраховані на виявлення творчих засад на поставлену проблему, вміння володіти основними композиційними прийомами та засобами комп’ютерної графіки з урахуванням специфіки спеціалізації, наявність яскраво вираженої авторської новаторської ідеї, оригінальність, цілісність і гармонійність художньо-образного рішення, що розкриває візуально-пластичні особливості рішення анімації, якісний рівень виконання.

ДОПОМОГА В ПІДГОТОВЦІ ДО ЕКЗАМЕНУ

Офіційний відеокурс «CorelDRAW X5 для начинающих»: Уроки Corel DRAW. Всі уроки дуже короткі, приблизно по 3 хвилини. Достатньо засвоїти перші 52 уроки (із 160-ти).

Поняття анімаційного персонажа. Як намалювати персонаж: «Принципы дизайна анимационного персонажа».

Ще про анимаційний персонаж. Принципи Уолта Діснея: «12 принципов анимации. Разбираем по косточкам».