ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ

Основні європейські програми та ініціативи у сфері освіти і навчання, що мають міжнародний вимір

MEVLANA (Туреччина)

Програма академічної мобільності “Мевлана” розроблена Радою вищої освіти Турецької Республіки. Вона передбачає академічний обмін з турецькими університетами на основі конкурсного відбору учасників. Усі питання, що стосуються фінансування, підписання угод між турецькими та закордонними університетами, відбору кандидатів на участь в академічному обміні контролюються Радою. Опис програми академічної мобільності ”Мевлана” можна знайти за інтернет-адресою: http://mevlana.yok.gov.tr

Правила прийому до програми російською та англійською
Заявка для викладача
Заявка для студента

ТЕМПУС (TEMPUS, TRANS-EUROPEAN MOBILITY PARTNERSHIP SCHEME FOR UNIVERSITY STUDIES)

Одна із програм Європейського Співтовариства, що розроблена для надання допомоги соціально-економічним перетворенням в країнах-партнерах. Ця європейська програма міжуніверситетської співпраці та обміну студентами і викладачами покликана сприяти удосконаленню систем вищої освіти в країнах-партнерах за допомогою максимально збалансованого співробітництва з партнерами із країн-членів ЄС.

Наступна IV фаза цієї добре відомої та схвально оціненої країнами-партнерами програми передбачена на наступний семирічний період (2007-2013), і її дія поширюється на країни колишнього СРСР, Середземномор’я та Західних Балкан.

Таким чином, ЄС і надалі продовжує розглядати співпрацю у сфері вищої освіти як пріоритет співробітництва із сусідніми країнами. Зміст та модальності нової фази цієї програми будуть оновлені і в цьому контексті важливо зазначити, що Комісія не буде передбачати жодних часових обмежень на надання конкурсних пропозицій протягом першого семестру 2007 року, в той час як подальша інформація щодо умов участі у програмі та її проектах буде опублікована на Інтернет сторінці:

http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html

ТЕМПУС надає три типи грантів: Групам університетів — „консорціумам”, що співпрацюють разом впродовж двох-трьох років для отримання результатів, визначених структурованими проектами, які мають назву — Спільні Європейські Проекти - Joint European Projects (JEP).

На індивідуальній основі - викладачам і адміністративним працівникам навчальних закладів, співробітникам міністерств — для здійснення ними візитів по обміну досвідом між ЄС та країнами-партнерами в межах виконання конкретних заходів з реформування системи освіти. Цей тип допомоги в межах програми ТЕМПУС має назву „Індивідуальні гранти на стажування”.

На додаткові і структурні заходи - особливий тип грантів з метою реалізації проектів структурних реформ в країнах-партнерах в галузі вищої світи. Залучення Міністерства освіти і науки України до реалізації таких проектів є обов’язковим. Вимоги щодо складу “консорціуму” є такими ж, як і для JEP. Всі гранти надаються на засадах відкритих конкурсів, що оголошується щорічно.

Управляє програмою і надає експертні оцінки проектним пропозиціям Генеральний директорат ЄК “Освіта і культура” за допомогою Європейського Фонду з навчання (European Training Foundation) із залученням незалежних експертів, представників національних органів влади (Міносвіти), мережі Національних офісів ТЕМПУС, представництв ЄК в країнах-партнерах, і причетних служб Європейської Комісії.

ТЕМПУС є програмою малих грантів, що передбачає надання фінансування в обсязі до 500 тисяч євро. Відбір проектів здійснюється на основі оцінки їх якості та академічної цінності відповідно до пріоритетів, які щорічно визначаються міністерствами освіти країн-партнерів. Проекти ТЕМПУС формуються як консорціуми (consortia) між інституціями в країнах ЄС та країнах-партнерах. в кожній країні ЄС є свій Національний контактний пункт (National Contact Point), який надає допомогу та поради при підготовці та імплементації проектів. в країнах-партерах з цією метою працюють Національні офіси програми ТЕМПУС (National Tempus Offices), які допомагають у пошуку партнерів та надають інформацію про програму ТЕМПУС у своїх країнах. в Україні Національний офіс програми ТЕМПУС знаходиться за адресою:

http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/countries/ukraine_en.html

Ця та інша інформація щодо програми ТЕМПУС також знаходиться за адресою:

http://www.delukr.cec.eu.int/site/page31528.html

ЕРАЗМУС МУНДУС (ERASMUS MUNDUS)

Нова навчальна програма "Erasmus Mundus" була започаткована Європейським Союзом для України, Молдови і Бєларусі, а також ряду інших країн, які не входять до ЄС. в рамках цієї програми студенти старших курсів і науковці з України, Молдови та Бєларусі можуть отримувати стипендії від Європейського Союзу для продовження свого навчання або проведення наукових досліджень у країнах ЄС.

Програма "Erasmus Mundus" охоплює близько 100 навчальних магістерських курсів найвищої академічної якості. Близько 5 тисяч студентів з третіх країн мають змогу отримувати гранти для навчання за цими магістерськими курсами і більше 4 тисяч студентів з країн ЄС, які беруть участь у цих курсах, зможуть поїхати на навчання до третіх країн. в рамках програми також пропонуються стипендії більше ніж для 1 тис. науковців з метою навчання або проведення досліджень в ЄС. Водночас, приблизно така ж кількість науковців з ЄС мають змогу з такою ж метою поїхати до третіх країн. Крім того, в рамках програми "Erasmus Mundus" передбачається підтримка близько 100 партнерств між магістерськими курсами "Erasmus Mundus" та вищими навчальними закладами у третіх країнах.

По суті, програма "Erasmus Mundus" — це програма співпраці та мобільності у сфері вищої освіти. Вона спрямована на посилення співпраці у сфері вищої освіти на міжнародному рівні - через підтримку високоякісних європейських магістерських курсів, забезпечуючи студентів і науковців з усього світу можливістю отримати ступінь магістра у європейському університеті, а також через заохочення поїздок європейських студентів і науковців до третіх країн. Першочерговим завданням програми є покращення якості та привабливості європейської вищої освіти у світі. Через підтримку міжнародної мобільності науковців і студентів програма "Erasmus Mundus" має на меті краще підготувати її учасників з європейських й партнерських країн до активної діяльності і співпраці у сучасному глобальному суспільстві, що ґрунтується на знаннях.

Програма почала впроваджуватись у 2004-2005 навчальному році. Її бюджет, що розрахований на п’ять років (2004?2008), складає 230 млн. євро на весь період дії.

Програма "Erasmus Mundus" складається з чотирьох компонентів:

 1. Магістерські курси Erasmus Mundus: високоякісні інтегровані магістерські курси, що пропонуються об’єднанням (консорціумам) щонайменше трьох університетів у щонайменше трьох різних країнах Європи;
 2. Стипендії Erasmus Mundus: надання стипендій висококваліфікованим студентам старших курсів і науковцям з усього світу;
 3. Партнерство: Магістерські курси також передбачають можливість для встановлення партнерства з вищими навчальними закладами третіх країн, що покликане забезпечити високу мобільність студентів старших курсів і науковців з країн ЄС, які братимуть участь у магістерських курсах Erasmus Mundus;
 4. Підвищення привабливості європейської вищої освіти: підтримуються через заходи, що сприяють зростанню престижу, наочності та доступності європейської вищої освіти, а також її подальшої інтернаціоналізації, зокрема що стосується взаємного визнання кваліфікацій між країнами Європи та третіми країнами.

Програма відкрита для: 27 країн ЄС (1 категорія), країн-кандидатів на вступ до ЄС (2 категорія), країн Європейського економічного простору та Європейської асоціації вільної торгівлі (3 категорія країн), інших третіх країн.

Магістерські курси Erasmus Mundus розраховані на три перші категорії країн, тоді як стипендії пропонуються студентам і науковцям з усіх третіх країн.

Партнерство може встановлюватись між магістерськими курсами Erasmus Mundus, і вищими навчальними закладами третіх країн в усьому світі. Стипендії, що пропонуються в рамках партнерства для навчання студентів і науковців ЄС у третіх країнах, призначені для студентів старших курсів і науковців з країн ЄС, які беруть участь у магістерських курсах Erasmus Mundus.

Можливості для підвищення привабливості європейської вищої освіти відкриті для закладів вищої освіти та інших організацій в усьому світі, залучених до процесу вищої освіти, незалежно від їхньої участі у інших компонентах програми.

Що стосується третіх країн, то стипендії Erasmus Mundus забезпечуються виключно студентам старших курсів і науковцям третіх країн, які не є членами ЄС, включаючи Україну, Молдову та Бєларусь. Водночас, заклади вищої освіти третіх країн можуть бути партнерами в рамках компоненту партнерства. Заклади вищої освіти та інші організації у третіх країнах, активно залучені до процесу вищої освіти, можуть брати участь у проектах компоненту підвищення привабливості європейської вищої освіти. Студенти з країн Європи й інших країн, які отримали перший диплом, можуть брати учать у магістерських курсах „Erasmus Mundus”.

Загальний бюджет програми складає 230 млн. євро на п’ять років (2004-2008). Найбільшу частину бюджету, близько 90%, передбачається використати на стипендії.

Конкурсні оголошення щодо подання пропозицій та заявок на виконання спільних проектів Erasmus Mundus у галузі освіти і навчання в 2006 році (компонент 4), та в 2007/2008 навчальних роках (компоненти 1, 2, 3) опубліковані Єврокомісією за Інтернет адресою:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/call07_en.html

Ця та інша інформація про програму Erasmus Mundus знаходиться за адресою:

http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_en.html
http://www.delukr.cec.eu.int/site/page29676.html

З 2007 р. ЄК запроваджує ще одну модальність програми — "Вікно для зовнішньої співпраці", ініційовану Офісом ЄвроДопомога — з метою посилення співробітництва у сфері вищої освіти між Європейським Союзом та третіми країнами через систему мобільності направлену на обмін студентами та вченими, а відтак обміну знаннями і навичками на рівні вищої освіти.

Нова схема покликана доповнювати попередні і нині діючі схеми у цій сфері, такі як Tempus, ALFA, AsiaLink, Alban, Edulink, Erasmus та загалом ErasmusMundus.

Основними цілями цієї нової схеми мобільності наразі визначено:

 • посилення спроможності університетів третіх країн у сфері міжнародної співпраці шляхом полегшення трансферу знань (know-how) і передової практики щодо мобільності студентів та академічного персоналу
 • підтримка співпраці між інституціями що здійснюють обмін, і тим самим взаємо збагачення освітнього середовища в обох групах інституцій ЄС та третіх країн — тих що приймають і тих що посилають студентів, викладачів і вчених;
 • надання студентам можливостей отримати лінгвістичну користь, збагатитись культурно та набути певний освітній досвід і навички в іншій країні (вважається, що у майбутньому це допоможе бути більш пристосованими до нового Глобального суспільства знань, формування якого є наслідком глобалізації сучасного світу);
 • покращення транспарентності та визнання навчання і кваліфікацій, зокрема через практичну імплементацію Спільних зон вищої освіти в рамках Болонського процесу;
 • внесок у надання хорошим студентам із так званих вразливих груп (біженці, виселені, студенти-каліки із третіх країн тощо) можливості для подальшого навчання;
 • підвищення професійності та кваліфікації викладачів вищих учбових закладів, з тим щоб через їх участь у схемах обміну викладачами активно сприяти вищій якості університетських досліджень, покращенню системи університетського управління, інноваціям у вищій освіті;
 • розширювати спроможність адміністративного, державного й приватного сектора через залучення їх персоналу у схемах мобільності вищої освіти (особливо стосовно діяльності, пов’язаної з підготовкою докторів наук та отриманням наукових ступенів);
 • посилити у середньо терміновій перспективі політичні, культурні, освітні та економічні зв’язки між ЄС та третіми країнами.

Для конкурсного оголошення 2006 року, яке охоплює обмін щонайпізніше з квітня 2008 року, географічні рамки включають Марокко, Туніс, Алжир, Єгипет, Сірію, Ліван, Ізраїль, Палестину, Йорданію, Іран, Ірак, Ємен, Росію, Грузію, Вірменію, Азербайджан, Україну, Молдову, Білорусь, Казахстан та Киргизію.

В рамках цього нового компоненту Європейська Комісія буде фінансувати наступні види мобільності між європейськими університетами, що охоплені програмою Erasmus Mundus, та університетами третіх країн:

 • обмін студентами (undergraduate, master, doctorate and post-doctorate);
 • обмін академічним персоналом (обмін з метою викладання, практичного навчання, та досліджень).

Також будуть фінансуватись проекти по обміну за участю змішаних консорціумів з європейських університетів та університетів з третіх країн (а також асоціацій й між-університетських мереж), шляхом надання грантів на покриття:

 • витрат на організацію мобільності студентів та викладацького персоналу вищих учбових закладів;
 • витрат на індивідуальну мобільність окремих студентів та викладачів.

Мінімальний розмір наданих грантів складатиме 1 млн. евро, а максимальний не перевищуватиме 6 млн. Змішаним консорціумам, які будуть відібрані за підсумками конкурсу 2006 року, буде запропоновано скористатись обома видами фінансування — через спеціальні грантові угоди на покриття витрат на реалізацію проекту з врахуванням того чи іншого територіального виміру та рамкові партнерські угоди, що дозволятимуть встановити стабільну співпрацю між змішаним консорціумом і Європейською Комісією, включно з отриманням грантів за результатами наступних конкурсних оголошень.

Інформація щодо програми ErasmusMundus та відповідних конкурсних оголошень знаходиться за адресами:

http://eacea.cec.eu.int/static/en/mundus/index.htm
http://eacea.cec.eu.int/static/en/mundus/extcoop/call/index.htm
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/cgi/frame12.pl

ПРОГРАМА "ЖАН МОНЕ" — РОЗУМІННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ (JEAN MONNET PROGRAMME - UNDERSTANDING EUROPEAN INTEGRATION)

Програма Жан Моне, яку ще називають “Розуміння Європейської Інтеграції” (на початковому етапі: "Європейська інтеграція в університетській освіті") вперше була ініційована ще у 1990р. на прохання університетів для започаткування університетських курсів та предметів з питань європейської інтеграції. на початку діяльність Жан Моне була сфокусована на університетах та установах вищої освіти в країнах членах ЄС, після чого аналогічні акції також почали здійснюватись у колишніх країнах-кандидатах — з 1993 року у Польщі, з 1997 - у Чехії і з 1999 — в Угорщині. в рамках цієї діяльності ЄК виділяє кошти університетам на започаткування викладання предметів, пов'язаних з тематикою європейської інтеграції і розвитку наукової діяльності у зазначеній сфері. Ці предмети вивчають побудову європейської спільноти, європейське право, європейську економіку та політику, історію європейської інтеграції.

Таким чином, основними цілями діяльності Жан Моне є:

 • стимулювання навчання, досліджень та аналітичної діяльності у сфері вивчення Європейської інтеграції;
 • підтримка існування відповідного рівня інститутів та асоціацій, що фокусують свою діяльність на питаннях пов’язаних з Європейською інтеграцією, а також на освіті і навчанні з питань Європейської перспективи.

Проект в свою чергу поділяється на декілька напрямів, одним із яких є "кафедра Жан Моне" (символічний термін) — напрям, який передбачає створення спеціальної викладацької посади, присвяченої викладанню повного курсу європейської інтеграції (180-250 годин в залежності від університетської системи). На посаду призначається професор, визнаний та авторитетний фахівець з європейської проблематики - професор Жан Моне.

Поряд із запровадженням викладання спеціальних "єврознавчих" предметів цей проект, в рамках діяльності робочих груп і спеціальних досліджень, зробив свій вагомий внесок у вивчення та дослідження таких важливих для ЄС тем, як "впровадження євро", "Міжурядова Конференція", "Розширення ЄС" та "Світова організація торгівлі".

Діяльність Жан Моне, основним завданням якої є підтримка і розповсюдження знань про Європейську інтеграцію, має чотири операційні базові завдання:

 • Стимулювання довершеності у викладанні, дослідженнях та аналітиці щодо вивчення Європейської інтеграції у вищих навчальних закладах Європи та за її межами;
 • Підвищення загального рівня знань та обізнаності спеціалістів, академічних кіл, громадян ЄС з питань Європейської інтеграції;
 • Підтримка основних інститутів, які проявляють активність в дослідженнях з проблематики Європейській інтеграції;
 • Підтримка високоякісних Європейських асоціацій та інституцій що здійснюють активну діяльність у сфері освіти та навчання.

Заходи ЄК на підтримку досліджень у сфері Європейської інтеграції відкриті для університетських та наукових кіл всіх країн світу і мають на меті підготовку нового покоління спеціалістів у сфері європейських справ.

В рамках діяльності Жан Моне термін вивчення Європейської інтеграції означає вивчення будівництва Європейського Співтовариства, яке призвело до формування Європейського Союзу, а також вивчення інституційних, правових, економічних і соціальних аспектів, пов’язаних із цим процесом. Правовою основою для програми Жан Моне є спільне рішення Європейської Ради та Європейського парламенту від 15 листопада 2006 року №1720/2006/ЕС щодо програми дій ЄС у сфері постійного навчання, в рамках якої функціонує програма Жан Моне[1][1].

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_327/l_32720061124en00450068.pdf

Програма Жан Моне передбачає наступні види діяльності:

Проекти спрямовані на стимулювання викладання, досліджень та публічних дебатів щодо процесу Європейської інтеграції, що організовуються вищими навчальними закладами чи асоціаціями професорів і дослідників, що спеціалізуються на Європейській інтеграції (Support for teaching activities). Такі проекти відбираються для спів-фінансування на конкурсній основі і можуть стосуватися:

 • "кафедри Жана Моне" (Jean Monnet Chairs and ad personam Jean Monnet Chairs);
 • центрів досконалості Жана Моне;
 • навчальних модулів Жана Моне;
 • асоціацій професорів, викладачів вузів і дослідників з Європейської інтеграції (Support for the national associations and networks of lecturers);
 • інформаційна та дослідна діяльність пов’язана з Європейським Союзом з метою підтримки дискусій, стимулювання роздумів та розповсюдження знань про процес Європейської інтеграції;
 • багатосторонні дослідницькі групи Жан Моне у сфері Європейської інтеграції (Support for research activities).

Планові гранти на підтримку визначених учбових закладів що пов’язані із питаннями Європейської інтеграції (Support major institutions):

 • Європейський коледж (територіально розташований у Брюге та Натоліні);
 • Європейський університет у Флоренції;
 • Європейський інститут з державного управління у Маастрихті;
 • Академія Європейського права у Трієрі;
 • Європейське агентство по розвитку із спеціальних освітніх потреб;
 • Міжнародний центр для Європейського навчання, CIFE, в Ніцці;
 • Заохочення академічної думки та реагування на поточні політичні пріоритети у сфері Європейської інтеграції через організацію Європейською Комісією конференцій високого рівня (Jean Monnet conferences) та роботу тематичних груп, які об’єднують професорів Жан Моне, політиків та громадських представників.

З часу свого започаткування в 1990 році і до 2006 року програмою Жана Моне профінансовано близько 2800 проектів з вивчення Європейської інтеграції, включаючи функціонування 112 Європейських центрів досконалості Жана Моне, 720 кафедр Жана Моне, біля 2000 постійних курсів та Європейських модулів.

Наразі акція охоплює 60 країн світу і близько 800 університетів пропонують курси Жана Моне у своїх учбових програмах. Акція Жане Моне також охоплює мережу із 1800 професорів, які мають аудиторію 250 000 студентів щорічно.

Ця та інша інформація про напрями проекту доступна на Інтернет сторінці:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/ajm/index_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/ajm/index_en.html

ПРОГРАМА "МОЛОДЬ В ДІЇ" (YOUTH IN ACTION PROGRAMME)

Програма є новою програмою ЄС у сфері молодіжної політики, що реалізується упродовж 2007-2013 років із загальним бюджетом 885 млн. євро.

Програма спрямована на молодь віком від 13 до 30 років і покликана зробити вагомий внесок у підвищення рівня компетентності та обізнаності молодих людей і є ключовим інструментом у наданні їм з можливостей для неформального пізнання Європейського виміру. Програма також заохочує тих молодих людей, які мають менше можливостей для пізнання.

Загалом метою зазначеної програми є розширення можливостей для молоді у пізнанні єдиної європейської спільноти та активної участі у її розбудові.

Для досягнення поставлених завдань програма передбачає 5 операційних рівнів:

 1. Молодь для Європи: підтримка обмінів та молодіжних ініціатив, заохочення участі молодих людей у демократичному житті суспільства;
 2. Європейська добровольча служба (European Voluntary Service): заохочення молодих людей брати участь у добровольчій діяльності закордоном на користь потреб громадськості;
 3. Молодь у світі: заохочення співпраці з країнами партнерами ЄС через побудову мереж для підтримки інформаційного обміну та допомогу у транскордонній активності;
 4. Система підтримки молоді: стимулювання розвитку обмінних, навчальних та інформаційних механізмів;
 5. Європейська співпраця у молодіжній сфері як внесок у розвиток політики співпраці у молодіжній сфері.

З точки зору участі у заходах програми виділяються дві категорії країн: програмні країни (programme countries), до яких віднесено всі країни-члени ЄС, країни EFTA/EEA (Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія), країни-кандидати на вступ та партнерські країни (partner countries), до яких відноситься Україна.

Відповідно до умов програми, країни партнери, в тому числі і Україна, можуть брати участь у таких видах програми як:

 • Європейська добровольча служба (індивідуально або на груповій основі);
 • Молодь у світі: українські організації мають можливість брати партнерську участь у проектах ЄС.

Довідковий матеріал щодо умов участі у програмі розміщено за Інтернет адресою:

http://ec.europa.eu/youth/yia/index_en.html

У програмі "Молодь в дії" можуть брати участь:

 • групи молодих людей, які бажають брати участь в обмінах, або започаткувати місцеві ініціативи;
 • молоді люди, що мають наміри залучитися до європейських добровільних послуг;
 • молоді добровольці, які після певного періоду надання добровільних послуг бажають здійснити проект, що базується на їх досвіді;
 • молодіжні організації;
 • молодіжні лідери;
 • місцеві власті;
 • будь-які організації, що надають добровільні послуги;
 • лідери молодіжних рухів;
 • інші представники неформальної освіти.

Як правило, заявки на участь у програмі подаються через відповідні організації та установи, водночас не виключається можливість їх подання неформальними групами молодих людей, або індивідуально.

В той час як ЄК загалом відповідає за імплементацію програми, реалізацію її основних напрямів та застосування передбачених механізмів, весь процес управління програмою здійснюється на децентралізованих засадах в країнах, що беруть участь у програмі - через національні агентства, які відбирають проекти та надають їм підтримку під час реалізації. в окремих випадках, коли здійснюються масштабні і важливі проекти з чітко вираженим загальноєвропейським змістом, і зокрема в країнах, які не мають власних національних установ з управління освітніми програмами ЄС, ЄК може безпосередньо опікується такими проектами.

ОСОБЛИВОСТІ ТА НОВІ МОДАЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ТА ІНІЦІАТИВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Програма ТЕМПУС.Наступна IV фаза цієї вже добре відомої та позитивно оціненої в Україні програми передбачає семирічний період фінансування (2007-2013 рр.), яке планується здійснювати через механізми Європейського інструменту сусідства і партнерства.

Програма "Erasmus Mundus" відтепер охоплює біля 100 навчальних магістерських курсів найвищої академічної якості. Водночас, з 2007 року ЄК запроваджує ще одну модальність програми:
Вікно для зовнішньої співпраці, ініційовану Офісом ЄвроДопомога — з метою посилення співробітництва у сфері вищої освіти між Європейським Союзом та третіми країнами через систему мобільності, направлену на обмін студентами та вченими, а відтак обміну знаннями і навичками на рівні вищої освіти.

В рамках цього нового компоненту ЄК буде фінансувати наступні види мобільності між європейськими університетами, що охоплені програмою Erasmus Mundus, та університетами третіх країн, в тому числі і України:

 • обмін студентами (undergraduate, master, doctorate and post-doctorate);
 • обмін академічним персоналом (обмін з метою викладання, практичного навчання, та досліджень).

Також в рамках цього компоненту будуть фінансуватись проекти по обміну за участю змішаних консорціумів з європейських університетів та університетів з третіх країн (а також асоціацій й між-університетських мереж), шляхом надання грантів на покриття:

 • витрат на організацію мобільності студентів та викладацького персоналу вищих учбових закладів;
 • витрат на індивідуальну мобільність окремих студентів та викладачів.

Мінімальний розмір наданих грантів складатиме 1 млн. евро, а максимальний не перевищуватиме 6 млн.

Інформація щодо програми ErasmusMundus та відповідних конкурсних оголошень в її рамках знаходиться за Інтернет адресами:

http://eacea.cec.eu.int/static/en/mundus/index.htm
http://eacea.cec.eu.int/static/en/mundus/extcoop/call/index.htm
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/cgi/frame12.pl

Програма "Молодь в дії" (Youth in Action Programme) — є новою програмою ЄС у сфері молодіжної політики, що буде реалізуватися упродовж 2007-2013 років із загальним бюджетом 885 млн. євро.

Програма Жан Моне пропонує широкі можливості для міжнародної співпраці щодо предмету вивчення Європейської інтеграції, які відкриті для всіх зацікавлених українських вищих учбових закладів, що хотіли б долучитися до вивчення тематики з Європейської інтеграції і мають на меті підготовку нового покоління спеціалістів у сфері європейських справ.

В цьому контексті, беручи до уваги, що одним із завдань Плану дій Україна ЄС (за номером 66) передбачається заснування кафедр із вивчення Європейської інтеграції та Європейського права, європейська сторона просить звернути увагу на нову інформацію щодо програми Жана Моне нещодавно опубліковану на Інтернет сторінці ЄК:

http://ec.europa.eu/education/programmes/ajm/index_en.html,

натиснувши 'call for proposals' вийти на детальну інформацію щодо конкурсних пропозицій, дій та пріоритетів на 2007 рік:

http://ec.europa.eu/education/programmes/ajm/calls/index_en.html

За адресою:

http://ec.europa.eu/education/programmes/newprog/index_en.html#call

розміщено офіційний текст конкурсних оголошень для Lifelong Learning programme, якою охоплено програму Жан Моне (відповідні сторінки 23-24 в частині I та 17-18, 23 в частині ІІ).

Нові можливості у сфері освіти і навчання відкриваються також у рамках співпраці з Європейським фондом з навчання (European Training Foundation) – агентства Європейської Комісії з питань сприяння розвитку систем освіти і навчання в країнах-партнерах (знаходиться в Туріні, Італія). Україна розглядається агентством як країна-партнер і має можливість отримувати підтримку в рамках діяльності ETF.

http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Eastern_Europe_and_Central_Asia_Ukraine_EN?OpenDocument

Оскільки ETF послідовно слідує пріоритетам встановленим на рівні ЄС, країни ЄПС, включно з Україною, залишаються одним із пріоритетів роботи цього фонду, який у тісній співпраці із відповідними службами ЄК, допомагатиме країнам партнерам у розвитку якісної освітньо-навчальної системи, включаючи її практичне впровадження. Також фонд готовий надавати допомогу у передачі навиків та знань країнам-партнерам для сприяння підвищенню умов життя їх населення, дієвого громадянства і розбудови демократичного суспільства з повагою до прав людини і культурного розмаїття.

Зокрема, план фонду для діяльності в Україні в 2006 році передбачав реалізацію низки профільних заходів охоплених Планом дій Україна-ЄС Європейської політики сусідства:

http://www.etf.europa.eu/web.nsf/