НАУКОВА РОБОТА

З 2007 по 2012 роки кафедра приймала участь у науково-дослідній роботі за держбюджетними темами: «Схід і Захід у мистецькому просторі України: національна спадщина та інокультурний обмін», 2007-2008 рр. (№0107U002132); «Традиційне мистецтво Сходу та Заходу у культурному просторі України: від середньовіччя до сучасності», 2009-2010 рр. (№0107U003031); «Сакральне мистецтво Сходу та Заходу: художні та культурно-філософські аспекти традиції, інтеграції та сучасного розвитку», 2011-2012 рр. (№0109U003031). Один з викладачів кафедри, Котляр Є. О. захистив кандидатську дисертацію у 2001 році, ст. викладачі Пєтухова Г. Ф., Радомський М. Т. та Хрісанфова Д. В. зараз працюють над кандидатськими дисертаційними дослідженнями, доцент Котляр Є. О. готує до захисту докторську дисертацію.