НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Кафедра здійснює підготовку дизайнерів-виконавців:

 • бакалаврів (6.020207) — розробка промислових виробів, мебелі, товарів широкого споживання;
 • спеціалістів (7.02020701) — об`єкти комплексного проектування;
 • магістрів (8.02020701) — системне проектування з заглибленним працюванням наукових положень за спеціалізацією «Промисловий дизайн».

Студенти кафедри отримують ґрунтовну підготовку з дисциплін, що складають навчальні плани.

КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ

ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ

1 КУРС

 • основи формоутворення;
 • архітектоніка та комбінаторика формоутворення;
 • природні принципи формоутворення;
 • основи композиції.

2 КУРС

 • основи методики дизайну;
 • візуальні комунікації в промисловому дизайні;
 • основи графічного дизайну та візуальних комунікацій;
 • основи графічного дизайну;
 • проектування;
 • макетування.

3 КУРС

 • проектування;
 • макетування;
 • комп'ютерні технології в промисловому дизайні.

4 КУРС

 • проектування;
 • макетування;
 • комп'ютерні технології в промисловому дизайні (3D моделювання в промисловому дизайні);
 • комп'ютерні технології в промисловому дизайні (Анімація в промисловому дизайні);
 • комп'ютерні інструменти в промисловому дизайні;
 • професійна презентація дизайнера;
 • основи наукових досліджень в промисловому дизайні;
 • дизайн предметно-просторового середовища;
 • історія дизайну.

5 КУРС

 • проектування;
 • проектування інноваційних об'єктів;
 • моделювання;
 • науково-дослідна робота студентів по курсовому проектування;
 • дизайн об'єктів міського середовища.