КАФЕДРА
РЕСТАВРАЦІІ CТАНКОВОГО
І МОНУМЕНТАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Навчальний процес за напрямом підготовки 6.020206 та спеціальності 7.020209, 8.020209 «Реставрація творів мистецтва» здійснюється відповідно Галузевих стандартів вищої освіти України (ГСВОУ 6.020206-10, ГСВОУ 7.02020601-10, ГСВОУ 8.02020601-10): освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП), розробленими фахівцями Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

Станом на 01.12.2013 р. за напрямом підготовки 6.020206 та спеціальності 7.020209 та 8.020209 «Реставрація творів мистецтва» навчається 43 студенти денної форми навчання при ліцензійному обсязі прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра — 10 осіб, спеціалістів — 10 осіб, магістрів — 4 особи.

Кафедра готує бакалаврів (6.020206), фахівців в галузі реставрації творів мистецтва (художник-реставратор), строк навчання — 3 роки 10 місяців, спеціалістів (7.020209), фахівців в галузі реставрації творів мистецтва (художник-реставратор, викладач), строк навчання — 1 рік 6 місяців, та магістрів (8.020209), фахівців в галузі реставрації творів мистецтва (художник-реставратор, викладач, дослідник), строк навчання — 1 рік 10 місяців. В перспективі планується розширення напрямків спеціальності — реставрація творів графіки.

Кафедра РСМЖ підпорядкована факультету «Дизайн середовища». Підготовка фахівців з реставрації ведеться за денною формою навчання.

Перелік дисципліни:

 • Реставрація творів мистецтва — лекційний курс (1 рік);
 • Техніка і технологія живопису — лекційний та практичний курс (1 рік);
 • Спецхімія — лекційний курс (2 рік);
 • Спецбіологія — лекційний курс (2 рік);
 • Копіювання — практичний курс (1-5 роки);
 • Реставрація темперного живопису — практичний курс (2-5 роки);
 • Реставрація олійного живопису — практичний курс (2-5 роки);
 • Іконографія — лекційний курс (3 рік);
 • Іконографія — практичний курс (3 рік);
 • Матеріалознавство — лекційний курс (3, 5 роки);
 • Антикваріат та методи дослідження — лекційний та практичний курс (3, 5 роки);
 • Реставрація монументального живопису — лекційний курс (4 рік);
 • Історія реставрації станкового та монументального живопису — лекційний курс (4 рік);
 • Основи наукових досліджень — лекційний курс (4 рік);
 • Музейна справа — лекційний курс (5 рік);
 • Навчальні та виробничі практики — практичний курс (1-4 роки);
 • Переддипломна практика — практичний курс (5 рік).