На спеціалізацію «Станкова та монументальна скульптура» здійснюється прийом абітурієнтів за освітнім ступенем бакалавр: на 4-х річний термін навчання та на 3-х річний термін навчання (на базі освітнього ступеня молодший спеціаліст). На навчання за освітнім ступенем магістр (один рік та чотири місяці) здійснюється прийом абітурієнтів, що мають освітній ступень бакалавр. Підготовка студентів відбувається на очній формі навчання. Викладання на спеціалізації «Станкова та монументальна скульптура» базується на поєднанні традиційних та новітніх методик, що значно розширює сферу професійної діяльності наших випускників.

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Які будуть вступні іспити?

рисунок (оголена постать);
академічна скульптура (голова людини з плечовим поясом в об'ємі);
композиція (ескіз скульптурної композиції в об'ємі на задану тему (4-х річний термін навчання), ескіз скульптурної композиції з кількох фігур в об'ємі на задану тему (3-х річний термін навчання).

Як оцінюються роботи, виконані на вступних іспитах?

Роботи абітурієнтів оцінюються екзаменаційною комісією кафедри за 200-бальною шкалою.

Скільки часу триває іспит з академічної скульптуриії?

Іспит з академічної скульптури триває 12 академічних годин (3 днi по 4 ак. години).

Скільки часу триває іспит з композиції?

Іспит з композиції триває 6 академічних годин (академічна година — 45 хвилин).

Якими матеріалами потрібно володіти?

Вміти працювати скульптурними матеріалами – моделювання форми у просторі із допомогою глини та пластиліну скульптурними стеками.

Хто вибираєтехніку для виконання композиції?

Абітурієнт самостійно вибирає техніку для своєї роботи.

Чи можливо поступити на декілька спеціалізацій одночасно?

Це неможливо. Вступні екзамени проходять в академії одночасно за всіма спеціалізаціями. Тому треба визначитися завчасно.

Хто має право поступати на 3-х річний термін навчання?

Випускники художніх училищ та коледжів, які мають диплом молодшого спеціаліста.

У чому відмінність 3-х річного та 4-х річного навчання?

Відмінність навчальних планів 3-х річного навчання полягає у більш стислому вивченні фахових дисциплін кафедри.

ПРИКЛАДИ РОБІТ З АКАДЕМІЧНОЇ СКУЛЬПТУРИ

Вступне випробування з академічної скульптури для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (4-х річний термін навчання).

Завдання: Голова людини з плечовим поясом в об'ємі у зорово натуральному розмірі. Матеріали та інструменти: глина, каркас для голови (дерево, проволока), скульптурні стеки.

Умови виконання:

виконати академічний етюд голови людини з плечовим поясом у зорово натуральному розмірі. Вирішити характер, рух, пропорції та положення моделі у просторі;
сформувати основні об'єми моделі з урахуванням їх взаємозв'язку, об'ємно-просторової і конструктивної побудови, зі збереженням схожості з натурою.ПРИКЛАДИ РОБІТ З КОМПОЗИЦІЇ

Вступне випробування з композиції для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (4-х річний термін навчання).

Завдання: Розробити ескіз скульптурної композиції в об'ємі на задану тему. Матеріали та інструменти: глина, пластилін, каркас (дерево, метал), скульптурні стеки. Розмір –30 см.

Умови виконання:

в ескізі повинно бути продемонстровано композиційні особливості та умовності твору пластичного мистецтва, а його стрій передбачає огляд з усіх боків;

внутрішній стан персонажів повинно передаватись рухом постатей або постаті в цілому, а композиційні компоненти сприяти розкриттю основної теми;

використовувати у композиції зображення постаті людини;
в експозиції повинні бути враховані пропорції людини, а під одягом збережений конструктивно-аналітичний стрій.Вступне випробування по композиції для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (3-х річний термін навчання).

Завдання: Розробити ескіз скульптурної композиції в об'ємі на задану тему. Матеріали та інструменти: глина, пластилін, каркас (дерево, метал), скульптурні стеки. Розмір –30 см.

Умови виконання:

в ескізі повинно бути продемонстровано композиційні особливості та умовності твору пластичного мистецтва, а його стрій передбачає огляд з усіх боків;

внутрішній стан персонажів повинно передаватись рухом постатей або постаті в цілому, а композиційні компоненти сприяти розкриттю основної теми;

використовувати у композиції зображення постаті людини;
в експозиції повинні бути враховані пропорції людини, а під одягом збережений конструктивно-аналітичний стрій.

Вступне випробування з композиції для здобуття освітнього ступеня магістра.

Завдання: Розробити стилістично обгрунтовану об`ємно-просторову композицію на задану тему.

Завдання розраховані на виявлення творчих та практичних умінь абітурієнта, володіння основними засобами скульптурної композиції, рівень фахової підготовки, розвиток індивідуального творчого мислення, досвід аналізу та узагальнення форм, цілісного вирішення композиції.