БІЛЬДЕР
Наталя Трифонівна

старший викладач,
доцент

У 1977 році закінчила біологічний факультет Харківського державного університету імені О.М. Горького – на сьогодні – ХНУ ім. В. Каразіна (відділення психології) за фахом: «Психолог. Викладач психології». Дипломна робота виконана на базі харківської філії Всесоюзного науково-дослідницького інституту технічної естетики (ВНДІТЕ).

З 1978 року працює у Харківській державній академії дизайну і мистецтв (Харківському художньо-промисловому інституті) психологом науково-дослідного сектору, зав. лабораторією ергономіки, з 1978 року викладає дисципліну «Основи психології та педагогіки».

З 1997 року – викладач кафедри соціально-політичних (на сьогодні – соціально-гуманітарних) дисциплін.

Співпрацює з Міжрегіональною Академією управління персоналом, з 1997 року – доцент міжнародної кадрової академії (Рада Європи /ЮНЕСКО).

За роки діяльності було розроблено науково-методичну базу дисципліни «Основи психології та педагогіки», «Соціологія», «Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності», «Основи маркетингу та менеджменту», «Працевлаштування за фахом» (за фаховим спрямуванням, з урахуванням особливостей навчання у вищому художньому навчальному закладі).

У 2005 році захистила магістерську дисертацію (наукова спеціальність —— Міжнародний маркетинг і реклама) за темою «Ефективність маркетингової діяльності» (проведено дослідження ефективності маркетингу стосовно дизайн-діяльності).

З 2012 року –доцент ХДАДМ.

Наукові інтереси: особливості спільної проектної діяльності при створенні об’єктів дизайну (проектні команди у сучасному дизайн-процесі), передпроектні дослідження у дизайні, формування маркетингового мислення фахівців-дизайнерів, застосуванню принципів дизайн-менеджменту при створенні об’ектів дизайну. Проводить майстер-класи з психології творчості для студентів м. Харкова.

Є автором більше ніж 62 наукових і науково-методичних праць.