КАФЕДРА
ТЕОРІІ І ІСТОРІІ
МИСТЕЦТВ
Більш як 90% викладачів мають наукові ступені докторів і кандидатів наук і більш ніж 75% — наукові звання професорів і доцентів. В навчальному процесі використовуються як класичні, так і сучасні методи викладання. Педагоги кафедри являють досить потужний колектив дослідників, котрі ведуть активний пошук у різних галузях українського мистецтва, виходять на європейський простір та проводять сходознавчі дослідження. Вони гідно представляють мистецтвознавчу науку регіону не тільки в Україні, а й у світі. Педагоги-науковці беруть участь в роботі спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій. На кафедрі підготовлено 23 кандидатів наук.

Студенти кафедри проходять археологічну, етнографічну, музейну та галерейну практики, беруть активну участь у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах, друкують свої статті у наукових збірниках ХДАДМ та інших виданнях професійного спрямування. З 2008 року при кафедрі працює навчальна лабораторія «Мистецтвознавчий центр «Академія», де експонуються виставки творів художників-педагогів і талановитих учнів ХДАДМ, а студенти спеціалізації «Мистецтвознавство» набувають навичок виставкової діяльності. Організовано випуск спеціалізованої газети «Про art».

З 2007 року розпочався випуск фахівців зі спеціалізації «Мистецтвознавство», які нині працюють педагогами в системі вищої мистецької освіти, в художніх школах, музеях, мистецьких галереях та навчаються в аспірантурі при ХДАДМ.