НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Кафедра готує спеціалістів за фаховим спрямуванням «Теорія і історія мистецтв»:

бакалаврів 6.020205;
спеціалістів 7.02020501;
магістрів 8.02020601.

На кафедрі ТІМ викладаються наступні дисципліни:

 • вступ до мистецтвознавства;
 • історія зарубіжного образотворчого мистецтва;
 • історія українського мистецтва;
 • історія культури;
 • історія архітектури;
 • історія декоративно-ужиткового мистецтва;
 • історія театру і кіно;
 • історія світової літератури;
 • теорія мистецтва;
 • сучасні візуальні мистецтва;
 • аналіз творів мистецтва;
 • мистецтвознавство та художня критика;
 • основи наукових досліджень;
 • основи музеєзнавства;
 • міфологія;
 • етнографія;
 • арт-журналістика;
 • творчі майстерні.