КАФЕДРА
ТЕОРІІ І ІСТОРІІ
МИСТЕЦТВ
На спеціалізації «Мистецтвознавство» студенти здобувають:

ступінь вищої освіти «Бакалавр» (термін навчання 4 роки);
ступінь вищої освіти «Магістр» (термін навчання за освітньо-науковою програмою 1 рік 9 місяців).

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Які будуть вступні іспити?

— історія мистецтва (письмово).

Як оцінюються роботи, виконані на вступних іспитах?

Оцінюються за 200-бальною системою екзаменаційною комісією кафедри. Випробування з історії мистецтва передбачає виявлення в абітурієнтів певного обсягу знань з історії мистецтва та здібностей до критичної діяльності, вміння аналізувати художні твори та їх специфічні засоби виразності.

Вимоги до письмового випробування:

– атрибуція художнього твору (автор, повна назва, час виконання);
– відомості про умови його створення;
– художня та змістовна характеристика художнього твору;
– визначення місця твору в історії мистецтва.

Як готуватися до творчого екзамену з історії мистецтва?

Рекомендована література, що допоможе у підготовці до іспиту зазнчена в програмі творчих конкурсів та вступних випробувань. Детальнішу інформацію можна знайти у файлах, розміщених на цій сторінці.

Чи можливо поступити на декілька спеціалізацій одночасно?

Це неможливо. Вступні екзамени проходять в академії одночасно по всім спеціалізаціям. Тому треба визначитися завчасно.

В чому відмінність заочного навчання від очного?

Відмінність полягає у співвідношенні аудиторних занять з викладачем і самостійної роботи студента. Студенти заочних відділень на початку семестру отримують завдання з усіх дисциплін за розкладом, консультуються з викладачами впродовж навчального терміну, потім приїжджають на екзаменаційну сесію в кінці семестру. Навчальна програма аналогічна програмі спеціалізації для денного навчання.