n

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Викладання лекційного та практичного матеріалу здійснюється з урахуванням новітніх методів навчання, з посиланням на останні науково-теоретичні джерела вітчизняних і зарубіжних авторів, використанням спеціально підготовлених відеорядів на цифрових носіях.

Науково-методичний доробок кафедри складається з низки навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій з усіх навчальних дисциплін, методичних вказівок до виконання самостійної роботи студентів, тощо.

Викладачі кафедри надають методичну допомогу з актуальних фахових питань поза межами вузу. Зокрема, за останні роки викладачів було залучено до роботи Міжнародної студентської школи «Історико-культурна Спадщина єврорегіону Слобожанщина: Історична пам’ять та пам’ятні місця 1991-2013» (на базі ХНУ ім. В. Н. Каразіна), запрошено лекторами на курси підвищення кваліфікації викладачів шкіл естетичного виховання тощо.

У 2013 році з метою поглиблення наукового і методичного рівня викладання навчальних дисциплін було взято участь в низці міжвузівських семінарів з актуальних проблем українознавства. До 5-річчя кафедри на базі ХДАДМ було успішно проведено Міжвузівський науково-методичний семінар з українознавства «Створення інтермедіальних форм мистецтва і освіти в епоху постмодернізму» (січень, 2014), у роботі якого взяли участь фахівці провідних вузів Харкова.

За кафедрою закріплені наступні лекційні курси:

  • Історія України (1 курс, усі спеціальності);
  • Історія мистецтва: українське мистецтво (3 курс, усі спеціальності);
  • Історія української культури (3 курс, усі спеціальності);
  • Історія українського мистецтва (2—4 курс, спец. Мистецтвознавство);
  • Історія світової та вітчизняної літератури (1—4 курс, спец. Мистецтвознавство);
  • Історія української літератури (5 курс, спец. Мистецтвознавство);
  • Етнографія (3 курс, спеціалізації ДІ, ДМ, ДО, ДТ).

Практичні курси:

  • Українська мова (1 курс, спец. Мистецтвознавство);
  • Українська мова: за професійним спрямуванням (3 курс, усі спеціальності; здобувачів аспірантури);
  • Українська (російська) мова як іноземна (для іноземних студентів усіх курсів та спеціальностей; здобувачів аспірантури).