ДАНИЛЕНКО
Вiктор Якович

ректор ХДАДМ, академік
Національної академії
мистецтв України,
доктор мистецтвознавства,
професор, заслужений діяч
мистецтв України

ДАНИЛЕНКО ВІКТОР ЯКОВИЧ
Біографічна довідка

Даниленко Віктор Якович народився 24 липня 1952 року в Харкові.

Освіту здобув у спец. школі з поглибленим вивченням іноземних мов, у дитячій художній школі, в художніх студіях, у Харківському художньо-промисловому інституті, який закінчив у 1974 році.

З 1974 по 1975 рік проходив службу в зенітно-ракетних військах. Після армії один рік працював старшим художником-конструктором у ВКЕІ автобусобудування (м. Львів).

1976 року був запрошений на роботу в Харківський художньо-промисловий інститут, де до цього отримав фахову освіту.

Кандидатську дисертацію на тему: «До історії становлення вітчизняного дизайну. Харківський промисловий район (1900–1940)» захистив у 1989 році в Московському вищому художньо-промисловому училищі (к. Строгановське). Вчене звання «доцент» отримав 1992 року.

Докторську дисертацію на тему: «Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури ХХ століття (національний та глобалізаційний аспект)» захистив у 2006 році у Львівській національній академії мистецтв. Професор з 1996 року.

Перебував на стажуваннях у провідних дизайнерських школах Німеччіни, а також відвідав з ознайомчою метою низку видатних дизайнерських установ Європи та деяких країн Азії.

Працював на посадах молодшого наукового співробітника, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри дизайну. Із 1992 року – проректор з наукової роботи. У 1999 році обраний на посаду ректора.

Член-кореспондент Національної академії мистецтв України (2001 р.), заслужений діяч мистецтв України (2007 р.), член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України. Обирався депутатом Київської районної ради у м. Харкові.

Одноосібний автор трьох монографій, підручника, навчальних посібників та понад 200 наукових статей. Має авторські свідоцтва на промисловий зразок, автор дизайнерських проектів, впроваджених у виробництво.

Голова спеціалізованої вченої ради К 64.109.01.

Працює членом ради Північно-Східного наукового центру НАМУ і МОНУ, головою Східного центру Національної Академії Мистецтв України, головою підкомісії з дизайну НМК з мистецтва МОНУ.

Головний редактор наукових збірників «Вісник ХДАДМ» та «Традиції та новації вищої архітектурно-художньої освіти», член редколегії наукового журналу «Харківський колегіум».

Лауреат почесного знака «In Optima Forma» (2006), лауреат муніципальної творчої премії ім. В. Єрмілова (2004 р.). Нагороджений Золотою медаллю Академії Мистецтв України (2005 р.), URKUNDE am internationalen. Entwurfsprojekt «Gestaltung von GefáBen und Verpackungen fűr DANONE-joghurt» (2005), знаком МОН України «За наукові досягнення» (2007), дипломами Спілки дизайнерів України, почесними грамотами Харківської обласної державної адміністрації, Харківської міської ради.

Отримав низку подяк від державних, громадських, спортивних організацій.

Занесений до книги «Самые знаменитые харьковчане».