ВІДЕОПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ»
На кафедрі працюють як досвідчені викладачі, так і вчорашні випускники кафедри, що продовжують та оновлюють естафету викладання з позицій сучасної молоді.

На факультеті «Дизайн середовища» з 2018 р. поновлюється набір бакалаврів за спеціальністтю «Архітектура та містобудування» за освітньо-професійною програмою «АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ».

Формування професійних компетенцій обумовлено вивченням дисциплін з ландшафтної архітектури та дендрології, семіотики в архітектурі, урбоекології, інклюзивної архітектури та ленд-арту. Випускники мають можливість реалізувати себе не тільки у вирішенні питань організації приватних ділянок та міських громадських просторів, але й у проектуванні об’єктів житлової та громадської архітектури.

Випускники можуть вступити до магістратури та здобути другий науковий ступінь за освітньо-професійною прогр «Дизайн архітектурно-ландшафтного середовища».

Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

Кваліфікація: бакалавр, архітектор ландшафтного середовища, художник.

Ми чекаємо талановиту, креативну молодь, яка продовжить традиції провідної Харківської школи дизайну і мистецтв.


ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Які будуть вступні іспити?

Программа вступного випробування

композиція (знання метро-ритмичних закономірностей, основи комбінаторики, розуміння пропорцій, перспективної побудови.

Як оцінюються роботи, виконані на вступних іспитах?

Оцінюються за 200-бальною системою екзаменаційною комісією кафедри. Після цього проводиться загальноакадемічний перегляд всіх робіт.

Як готуватися до екзамену по основам композиції?

Фундаментальні знання можна отримати в художніх школах і по підручникам. Рекомендуємо наступні посібники:

Тиц А. А. Основы архитектурной композиции и проектной графики /А. А. Тиц/ — Х., Вища школа, 1973.
Кринский В. Ф., Ламцов Г. Р. Элементы архитектурно-пространственной композиции/В. Ф. Кринский/ — М., Стройиздат, 1975.
Обемно-пространственная композиция в архитектуре/под редакцией Степанцова А. В., Туркуса М. А./ — Москва, Высшая школа, 1975.
Введение в архитектурную композицию и проектирование/под ред. Кринского В. Ф./ — М, Госстройиздат, 1962.
Зайцев К. Г. Современная архитектурная графика. — М., Стройиздат, 1970.
Иконников А. В., Степанов Г. П., Основы архитектурной композиции. — М., Стройиздат, 1973.
Михайленко В. Є., Яковлєв М. І. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення): Навч.посіб.для студ.вищих навч.закладів. — К.: Каравела, 2004. — 304 с.

Чи можливо поступити на декілька спеціалізацій одразу?

Так,це можливо. Для цього в академії проходять три потоки творчих вступних іспитів.

В чому відмінність заочного навчання від очного?

Заочний курс передбачає дистанційне навчання. Студенти заочних відділень на початку семестру слухають начитку з усіх дисциплін протягом 2-3-х тижнів, в середині семестру приїжджають для здачі модульного звіту, в кінці семестру для здачі екзаменаційної сесії. Навчальна програма аналогічна програмі курсу для денного навчання. Бакалаврат триває чотири роки, як на заочному, так і на денному відділенні.

Скільки бюджетних місць передбачає освітня програма?

Бюджетні місця залежать від державного фінансування і рейтингової системи здачі вступних іспитів. Тому заздалегідь дізнатися кількість бюджетних місць на освітній програмі неможливо.

ПРИКЛАДИ РОБІТ ПО КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ ВСТУПУ
НА БАЗІ ПЗСО (після 11 класів)

ПРИКЛАДИ РОБІТ ПО КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ ВСТУПУ
НА БАЗІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

УМОВИ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ

До вступу до магістратури допускаються на конкурсній основі як випускники бакалаврату ХДАДМ, так і випускники такого рівню з інших ВНЗ України та зарубіжних ВНЗ. Для вступу необхідно подати документи про отриману бакалаврську освіту та здати вступні іспити з англійської мови та композиції. Іспит по композиції передбачає виконання абітурієнтом короткочасного (4 академічні години) скетчового проекту інтер’єру заданного приміщення у заданій стилістиці.

Проект виконується у вільній техніці на форматі: 2х60х80

Приклад вступної роботи до магістратури: