ВІДЕОПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
«АРТКУРАТОРСТВО ТА ГАЛЕРЕЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»
АРТКУРАТОРСТВО ТА ГАЛЕРЕЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Концепція освітньої-професійної програми для бакалаврів «Арткураторство та галерейна діяльність», спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», галузь знань 02 «Культура і мистецтво»

Професія куратора галерейної діяльності базується на глибокому розумінні сучасного мистецтва, його історичного контексту й новітніх художніх практик. Курс навчання за спеціалізацією спрямований на формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок у сфері виставкової справи.

Завдання курсу полягає в засвоєнні ключових понять і принципів виставкової діяльності й формуванні базових уявлень про організацію та проведення художньої виставки.

Куратор розробляє загальну концепцію проекту, стратегію його розвитку і реалізації, відповідно до концепції він зорганізовує групу художників і створює умови для втілення задуму у життя.
Куратор - це універсальний фахівець, який орієнтується в сучасному мистецтві, продукує ідеї і концепції виставкових проектів, а також формує виставковий простір, керує передв иставковим монтажем, знаходить за потреби джерела фінансування.

Підготовка фахівців за програмою «Продюсування та арт-кураторство» зумовлена гострою потребою фахівців сучасного рівня для музейних інституцій, художніх галерей, дослідних центрів мистецтва, як державних, так і приватних. Випускники спеціалізації вільно володіють англійською мовою (рівень В1 для бакалавра), оперують новітніми філософськими, культурологічними та мистецтвознавчими стратегіями, набувають практичних навичок кураторської діяльності, арт-критики, менеджменту.

Практичне навчання здійснюється за графіком навчального процесу на відповідних базах практик, серед яких:
Лабораторія мистецтвознавствата, музей ХДАДМ;
Єрмілов центр;
Арт-площадка HUDPROMLOFT;
Міська муніципальна галерея м. С.  Васильківського;
Харківський художній музей.

Під час навчання студенти вивчають історію мистецтв, музейну і галерейну діяльність, історію культури, основи підприємництва та організації бізнесу, арт менеджмент, експертизу творів мистецтва, рекламний копірайтинг та спічрайтинг, філософію та психологію творчості та багато іншого.

Академічні права випускників: можуть продовжувати навчання за програмами підготовки магістрів за суміжними спеціальностями.

Сфери зайнятості випускників: фахівець із кураторської, галерейної діяльності та арт-критики може виконувати практичні (розробка концепції, відбір художнього матеріалу, підготовка експозиції, здійснення мистецтвознавчого супроводу українською та англійською мовами, організація і проведення заходів, робота з мас-медіа тощо), популяризаторські завдання роботодавців / замовників у відповідних інституціях. Випускник також може працювати на посаді вчителя початкового курсу історії образотворчого мистецтва в школах, ліцеях, коледжах і центрах естетичного виховання, курсах відповідного профілю тощо.

Відповіді на питання щодо вступу:
ШАУЛІС Катерина Костянтинівна
Ст. викладач каф. аудіовізуального мистецтва
E-mail: producerksada@gmail.com
т. 0660980265