НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Кафедра здійснює навчання студентів однієї із сучасних європейських мов (англійської, німецької) на всіх факультетах академії, а також на кафедрі викладаються дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» для студентів ОКР: магістр та аспірантів. Стратегія кафедри базується на впровадженні сучасних європейських освітніх стандартів, зокрема у сфері контролю знань студентів та створення й виконання ними навчально-тематичного навантаження. Шкала оцінювання знання іноземної мови (англійської, німецької, французької) на кафедрі приведена у відповідність до критеріїв та дескрипторів, що запропоновані Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти та Асоціацією лінгвістичних тесторів Європи (ALTE). На кафедрі успішно реалізуються методично-практичні інноваційні технології; що сприяють відкритості вищої освіти та її доступності для людей з різними фізичними потребами.

Навчальний процес ведеться відповідно до Програми з іноземної мови для професійного спілкування, що рекомендована Міністерством освіти і науки України, в якій творчо змодифіковані основоположні Рекомендації експертів Ради Європи щодо вивчення іноземних мов (для немовних спеціальностей вищих навчальних закладів). Кафедра розробила та реалізує робочу програму вивчення іноземної мови з урахуванням вимог кредитно-модульної системи, надаючи перевагу створеним її викладачами авторським методикам та курсам, що відтворюють симбіоз традиційної європейської освіти та базового українського навчання, а також є адаптованими до української кон`юнктури ринку праці.