НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів з монументального мистецтва на денній формі навчання:

6.020205 — бакалавр з образотворчого мистецтва за спеціалізацією «монументальний живопис» (ОКР — бакалавр);
7.02020501 — художник-монументаліст, викладач (ОКР — спеціаліст);
8.02020501 – художник-дослідник, викладач за спеціалізацією «монументальний живопис» (ОКР — магістр).

Курс навчання на отримання ОКР «бакалавр» за спеціалізацією «Монументальний живопис» складається з пропедевтичних дисциплін і дисциплін основного курсу, вивчення яких спрямовано на одержання знань і навичок роботи над живописом, тематичною композицією та роботою в матеріалах монументального мистецтва, вміння працювати з площиною, формою, простором, декоративними прийомами створення композиції, оволодіння фаховою термінологією, отримання навичок використання засобів побудови художнього твору в архітектурі, зокрема пластичних принципів монументального мистецтва за допомогою різноманітних технік та матеріалів. Цикл підготовки бакалавра (1-4 курси) включає дисципліни: живопису, композиції (натюрморт, анімалістична композиція, малофігурна та багатофігурна тематична композиція в архітектурі), роботі в матеріалі (сграфіто, фреска, кераміка, мозаїка, вітраж, авторські техніки) та основ архітектурної композиції (1-2 курси).

Дисципліни ОКР «спеціаліст» та «магістр» продовжують логіку поступового нарощування складності професійних завдань. Дисципліни 5 курсу («живопис», «композиція», «робота в матеріалі») спрямовані на підготовку студентів до виконання дипломного проекту — тематичній композиції в ускладненому архітектурному просторі на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Підготовка магістрів засновується на комплексному підході до розробки науково-творчого проекту, де авторська концепція твору монументального живопису поєднується з розгорнутим теоретичним обґрунтуванням цієї теми в історико-художньому контексті розвитку монументального мистецтва.