РЕКТОРСЬКИЙ ПЕРЕГЛЯД НА ФАКУЛЬТЕТІ «ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА»

15-18 травня 2019 року студенти 1-го, 2-го та 3-го курсів факультету "Дизайн середовища" Харківської державної академії дизайну і мистецтв готувалися до екзаменаційних переглядів, після чого роботи пропонувалися до розгляду Вченій раді академії.
Така традиція, що існує в нашому навчальному закладі вже багато десятиріч, дає змогу членам Вченої ради побачити та оцінити методики навчання, рівень підготовки бакалаврів за різними освітньо-професійними програмами, висловити свої побажання та пропозиції.