СОБОЛЄВ
Олександр Валерійович

перший проректор
з науково-педагогічної
роботи ХДАДМ,
графік-дизайнер, кандидат
мистецтвознавства
професор

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Соболєв Олександр Валерійович, народився у місті Харків 6 липня 1977 року. 1992–1994 рр. вчився у Художньому ліцеї при Харківському художньо-промисловому інституті.

Поступив до Харківського художньо-промислового інституту у 1994 році на спеціальність «Графічний дизайн», закінчивши його у 1999 році з відзнакою і був рекомендований до аспірантури. Педагоги з фаху – В. Побєдіна, В. Лесняка, О. Векленка, А. Кузьменка, В. Жубр, Н. Сбітнєвої.

1999–2001 рр. — навчання в аспірантурі, науковий керівник — кандидат мистецтвознавства, доцент Т. Фурсова. З 1999 по 2002 роки працював за сумісництвом старшим викладачем кафедри ПЕЕА Харківського Національного університету радіоелектроніки.

У 2002–2011 рр. працював у Харківській державній академії дизайну і мистецтв на кафедрі «Графічного дизайну». Кандидат мистецтвознавства з 2005 року. На посаді доцента 2006 року. Основній навчальній курс «Проектування», є керівником здобувачів і аспірантів, здійснює керівництво дипломним проектуванням освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Член спілки дизайнерів України з 2007 р. Учасник міжнародних і регіональних спеціалізованих виставок, мистецьких акцій, конференцій, проектно-теоретичних семінарів.

Має наукові праці у галузі теорії і методики дизайну, методичні рекомендації. Теоретичну і викладацьку роботу поєднує з практикою, працює у різних сферах графічного дизайну. Науково-дослідницькі інтереси зосереджені на ролі дизайну як соціально регулюючого механізму у суспільній системі. Під керівництвом Соболєва О. В. захистилось три аспіранти.

З 2011–2014 рр. декан факультету «Дизайн».

З 2014 року Перший проректор з науково-педагогічної роботи ХДАДМ.

sobolev.av@ukr.net