МАЧУЛІН
Леонід Іванович

начальник
інформаційного центруІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

Робота інформаційного центру ведеться за наступними напрямками:

1. Робота з електронною поштою академії.

2. Видавнича діяльність академії:

Редагування, верстка та створення оригінал-макетів:

 • методичних вказівок;
 • навчальних посібників;
 • матеріалів наукових конференцій;
 • періодичного видання академії "Вісник ХДАДМ";
 • періодичного видання "Традиції та новації вищої архітектурно-художньої освіти".

Створення електронної версії "Вісник ХДАДМ" і пересилання до бібліотеки Вернадського у м. Київі.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

3. Створення, редагування та підтримка веб-ресурсів академії:

 • Офіційний сайт Харківської державної академії дизайну і мистецтв www.ksada.org;
 • Мистецтвознавчий центр "Академія";
 • Архів галереї Харківської державної академії дизайну і мистецтв Галерея "Академія";
 • Спеціальна обробка текстів та зображень для веб-ресурсів.

Створення та розміщення електронних версій матеріалів конференцій академії на академічних веб-ресурсах.

Промоушен веб-ресурсів:

 • відстеження і аналіз присутності веб-ресурсів академії в Інтернеті;
 • реєстрація в пошукових системах та на спеціалізованих веб-вузлах;
 • промо-редагування веб-ресурсів (ключові слова, описання, тексти);
 • дослідження і відстеження технологій доступу і роботи в Інтернеті.

4. Фотозйомка та накопичення фотоархіву академії:

 • Конференції;
 • Творчі виставки;
 • Зустрічі;
 • Презентації;
 • Захисти.

5. Кореспондентська діяльність, створення інформаційного архіву академії:

 • Збір і редакція текстів для інформаційних ресурсів;
 • Сортування, перевірка, цифрова обробка текстової інформації;
 • Переклад на російську або українську мови.

Нам можна зателефонувати або надіслати листа електронною поштою:

телефон:(+38) (057) 706-15-63
e-mail: disput@ksada.edu.ua
dis-put@mail.ru

Розташування Інформаційного центра:

ауд. 114, 1-й поверх 3-й корпус
ауд. 210-А, 2-й поверх 3-й корпус