НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ СЕКТОР

Основні завдання науково-дослідного сектору:

 • Систематичний моніторинг та аналіз наукової роботи в Академії;
 • Планування та виконання науково-дослідних робіт в Академії;
 • Організація участі у конкурсах проектів наукових досліджень і розробок, які проводить Міністерство освіти і науки України;
 • Пошук замовників науково-технічної продукції, виконання якої можуть забезпечити викладачі, співробітники, аспіранти та студенти Академії в рамках діючих наукових тем на умовах господарського договору;
 • Складання річних звітів щодо підсумків наукової діяльності Академії та подання їх до Міністерства освіти і науки України.

Діяльність науково-дослідного сектору здійснюється за двома основними напрямками:

 • Організація наукового процесу в Академії в межах другої половини робочого часу викладачів;
 • Проведення науково-дослідної роботи в рамках державних програм;
 • Проведення науково-дослідної роботи в рамках господарських договорів із підприємствами та організаціями на замовлення науково-технічної продукції Академії.

Перелік науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України (2014 р.):

 • Фундаментальна: «Методичні аспекти теорії творчості, матриці символів, атрибутів сакрального мистецтва при формуванні світоглядних понять». Науковий керівник – професор, доктор мистецтвознавства Соколюк Л. Д. Термін виконання: 2014–2016 рр.;
 • Прикладна: «Теоретико-методичне забезпечення формування здорового способу життя особистості в умовах навчального закладу в контексті європейської інтеграції». Науковий керівник – професор, доктор педагогічних наук Єрмаков С. С. Термін виконання: 2014–2015 рр.

Перелік послуг, які можна замовити в рамках господарських договорів:

 • Дизайн-розробка інтер’єрів приміщень та їх виконання;
 • Дизайн-розробка промислових виробів;
 • Дизайн-розробка та виконання графічних робіт;
 • Дизайн-розробка та виконання сайту;
 • Розробка та виконання художніх монументально-декоративних робіт;
 • Художньо-реставраційні роботи, зокрема реставрація витворів мистецтва: картин, декоративних розписів, вітражів, скульптур, предметів побуту, що представляють собою історичну цінність та ін.;
 • Дизайн середовища, меблів.

Науково-дослідна робота в Харківській державній академії дизайну і мистецтв здійснюється на базі кафедр. Учасники науково-дослідного процесу – викладачі, аспіранти, студенти, співробітники Академії. Інколи до виконання окремих видів робіт залучаються спеціалісти з інших організацій.

Поштова адреса: ХДАДМ, вул. Червонопрапорна, 8, м. Харків, Україна, 61002
Телефон: (057) 706-21-03
E-mail: yulapi4ugina@gmail.com