МАЧУЛІН
Леонід Іванович

начальник
інформаційного центруІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

Інформаційний центр здійснює видавничу та інформаційну діяльність. У сфері видавничої діяльності це: редагування, верстка та створення оригінал-макетів методичних вказівок, навчальних посібників, матеріалів наукових конференцій, періодичних наукових видань академії – "Вісник ХДАДМ" і "Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті".

Інформаційна діяльність включає в себе: створення електронної версії вказаних вище періодичних наукових видань академії і розміщення її у базах даних – «Джерело» (Україна) і загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова». Також електронні версії розміщуються в міжнародній інформаційній базі РІНЦ (Російський індекс наукового цитування).

Окрім того, інформаційна діяльність включає підтримку веб-ресурсів ХДАДМ:

Сучасну інформаційну діяльність неможливо уявити без фотозйомки та накопичення фотоархіву академії, яку центр веде за напрямками:

  • конференції;
  • творчі виставки;
  • зустрічі;
  • резентації;
  • захисти.

Нам можна зателефонувати або надіслати листа електронною поштою:

телефон:(+38) (057) 706-15-63
e-mail: disput@ksada.edu.ua
editor2016@ukr.net

Розташування Інформаційного центру:

ауд. 114, 1-й поверх 3-й корпус.