КАФЕДРА
ДИЗАЙНУ

ЄРЕМЕНКО
Ірина Іванівна

член Спілки
дизайнерів України,
доцент,
завідуюча кафедрою

У 1962 році було відкрито кафедру художнього конструювання — саме таку назву мав у ті часи вітчизняний дизайн. Тоді становлення кафедри і професії відбувалося у складній та напруженій атмосфері пошуку нових, незвичних для того часу, навчальних форм, пов’язаних із такими фахівцями, як В. Єрмілов та В. Білик. Майже всі викладачі кафедри художнього конструювання початку 1960-х років вийшли з архітекторів. Серед них були В. Лістровий, В. Синєбрюхов, З. Юдкевич, В. Константинов та інші. Першим завідувачем кафедри був архітектор Л. Винокуров. У 1970-ті роки педагогічний колектив кафедри вже майже цілком складався з її випускників. Вони поступово розвивали нову методику викладання, яка все суттєвіше відрізнялася від рисувально-живописно-архітектурного гібриду 1960-х років. У молодому колективі відбувалося накопичення методичного потенціалу на підставі осмислення досвіду інших шкіл з метою формування такої системи підготовки дизайнерів, яка б найбільш ефективно спрацьовувала в умовах Харківського регіону.

За декілька років потому кафедра швидко вийшла з кризи кінця 60-х та набула значного авторитету в масштабі колишнього СРСР та на міжнародному рівні. Свідченням тому стало тісне та плідне співробітництво з колегами з вищої школи мистецтв і дизайну Галле Бург Гібіхенштайн (Німеччина) та проведення за участю кафедри міжнародного проектно-творчого семінару «Інтердизайн’77» під патронатом міжнародної дизайнерської організації ICSID. У його роботі взяли участь представники 14 країн світу.

80-ті принесли з собою закріплення набутого досвіду та подальший розвиток його у навчальній, методичній, науковій та творчій роботі кафедри. Завідувачами кафедри у 80-ті роки були доцент В. Єльков та доцент, кандидат мистецтвознавства О. Бойчук. На зламі 1980–1990-х років відбулися реформи в методиці підготовки фахівців у галузі промислового дизайну. Вони були зумовлені загальним реформаторським рухом того часу. Було створено оновлену модель спеціаліста, згідно з якою він повинен мати більшу здатність адаптуватися до різноманітних проявів проектної культури. Завідувачем кафедри з 1991 року став доцент, кандидат мистецтвознавства В. Даниленко.

Після 1998 року кафедру очолювали: Є. Рагулін (1999–2001), І. Остапенко (2001–2003), Л. Звенігородський (2003–2008). До 2013 року кафедрою дизайну завідував професор, кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України О. Бойчук. З 2014 року — професор, кандидат мистецтвознавства В. Погорельчук. У 2016 році кафедру очолила доцент Єременко І.І. Кафедра у своєму розпорядженні має спеціальні лабораторії: макетну (зав. лаб. А. Хворост’янов), лакофарбову (зав. лаб. М. Федосенко), гіпсомодельну (зав. лаб. Є. Копилов). Викладачі та випускники кафедри є багаторазовими переможцями та лауреатами престижних міжнародних та вітчизняних виставок, конкурсів та фестивалів з дизайну.