ШЕВЧЕНКО
Володимир Якович

декан факультету
образотворчого мистецтва,
доцент

Підготовка фахівців мистецьких спеціалізацій здійснюється на факультеті «Образотворче мистецтво». Факультет створений 2000 року і в своїй діяльності продовжує традиції художньої освіти, започатковані у 20-ті роки ХХ століття.

На той час виховання художників відбувалось у персональних майстернях: портретній, альфрейно-фресковій, театрально-декораційній, графічній, скульптурній тощо. Керівниками живописних майстерень були випускники провідних європейських закладів художньої освіти — С. Прохоров, М. Шаронов, О. Кокель, М. Федоров, М. Бурачек, О. Симонов, І. Севера, Л. Блох.

В основі їхнього методу виховання фахівців — глибоке вивчення натури та багатство її пластичних форм. Значний внесок у розвиток вищої художньої школи Харкова зробили відомі українські художники-новатори В. Єрмілов, І. Падалка, О. Маренков, які викладали в графічній майстерні, та керівник майстерні театрально-декораційного живопису — О. Хвостенко-Хвостов. Педагоги і студенти брали участь у багатьох виставках, що демонструвались в Україні, Росії та за кордоном.

У повоєнні часи активно розвивалася харківська графічна школа як школа офорта професорів Й. Дайца та В. Мироненка, школа літографії доцента Г. Бондаренка, школа деревориту доцентів Б. Бланка та М. Фрадкіна. у графічних майстернях із захо-пленням працювали не тільки студенти-графіки, а й вихованці живописного та театрально декораційного відділень. Під впливом творчої та педагогічної діяльності Й. Дайца та В. Мироненка студенти живописної майстерні О. Мартинець, І. Стаханов та Г. Галкін настільки прилучились до офорта, що після закінчення інституту стали професійними графіками.

Сьогодні факультет «Образотворче мистецтво» об’єднує 6 кафедр, серед яких кафедри рисунка, живопису, графіки, монументального живопису, скульптури та теорії і історії мистецтв. На факультеті навчається 270 студентів. Кафедрами факультету здійснюється підготовка студентів за спеціалізація ми «Графіка», «Станковий живопис», «Монументальний живопис», «Станкова і монументальна скульптура», «Мистецтвознавство».

Навчальний процес на факультеті забезпечують 76 штатних працівників професорсько-викладацького складу, з них: докторів наук — 1, професорів — 8, кандидатів наук — 11, доцентів — 13, народних художників України — 2, заслужених діячів мистецтв України — 11, заслужених працівників культури України — 1. Серед них доктор мистецтвознавства, зав. кафедри теорії і історії мистецтв, професор Л. Соколюк, народний художник України, керівник майстерні сюжетно-тематичної картини, професор В. Ковтун, народний художник України, зав.кафедри живопису, професор В. Ганоцький, заслуж. діяч мистецтв України, керівник майстерні жанрового портрету, професор В. Чаус, заслуж. діяч мистецтв України, професор О. Вяткін, заслуж. Діяч мистецтв України, професор Є. Жердзіцький, заслуж. діяч мистецтв України, професор В. Чурсіна, заслуж. Художник України, зав. кафедри скульптури, доцент С. Гурбанов, народний художник України К. Мамедов, заслуж. діяч мистецтв України доцент О. Рідний та інші.