КАФЕДРА
УКРАЇНОЗНАВСТВА

МАРХАЙЧУК
Наталія Віталіївна

Завідуюча кафедрою
кандидат мистецтвознавства,
доцент, член секції критиків
та мистецтвознавців
Харківського відділення
Спілки художників України

У грудні 2008 року з метою формування високого рівня національної свідомості, а також удосконалення підготовки дизайнерських мистецьких кадрів, дослідження актуальних проблем української історії, мови, традиційного і сучасного образотворчого мистецтва і дизайну було створено кафедру українознавства. 50% викладачів мають науковий ступінь кандидата наук та наукове звання доцента.