КАФЕДРА
ЖИВОПИСУ

ГАНОЦЬКИЙ
Василь Леонтійович

Завідуючий кафедрою,
член-кореспондент
Національної академії
мистецтв України,
професор, заслужений
діяч мистецтв України,
народний художник
України, член Спілки
художників України






Кафедра живопису була заснована з перших днів відкриття художньої академії (1921) і займає одне з провідних місць у підготовці спеціалістів з художньої та дизайнерської освіти. Тут продовжують зберігати і розвивати історично сформовані традиції українського реалістичного живопису, які спираються на вивчення натури. Діяльність кафедри спрямована на підготовку художників, які будуть мати широкий обсяг професійних базових знань та навиків з живопису та композиції, як основних предметів для майбутніх українських митців та дизайнерів, на розвиток міжвузівських та міжнародних зв’язків.

Адреса: 1-й корпус ХДАДМ (теремок), вул. Мистецтв, 8, ауд. 31.
E-mail: cathedrahdadm@gmail.com
Телефон: +38 (057) 706-02-81

ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Після закінчененя академії випускники кафедри мультимедійного дизайну можуть працювати в таких сферах діяльності:

створення художніх творів станкового мистецтва для інтер'єру і екстер'єру в різних техніках, декоративних та живописних композицій в різних жанрах (історичних, батальних, жанрових, портретах, пейзажах, натюрмортах);
робота в творчих колективах, школах, студіях, гурткахи;
організація творчих групових і персональних виставок, майстер - класів, фестивалів, симпозіумів, творчих заходів пов’язаних з мистецтвом).

ЧОМУ МИ НАВЧАЄМО

На кафедрі викладаються такі фахові дисципліни:

«Академічний живопис» — практичний курс (1-5 рік навчання);
«Основи композиції» — лекційний та практичний курс (1-2 р. навчання);
«Композиція (сюжетно-жанрова)» — практичний курс (3-5 р. навчання);
«Композиція (портретно-жанрова)» — практичний курс (3-5 р. навчання);
«Копіювання» — практичний курс (2 р. навчання);
«Кольоровознавство » — лекційний та практичний курс (1 р. навчання).

ОБРАНІ РОБОТИ

Дипломні проекти за різні роки навчання.

НАШІ ВИПУСКНИКИ

Єфименко Д.В.


Старший викладач кафедри «Живопис», член Спілки художників України.


Дмітрієв О.О.


Старший викладач кафедри «Живопис», член Спілки художників України.


Волошко К.М.


Викладач кафедри «Живопис» член Спілки художників України.


Деркач М.І.


Старший викладач кафедри «Живопис», член Спілки художників України, заслужений діяч мистецтв України.

Чурсін О.В.


Викладач кафедри «Живопис» член Спілки художників України, кандидат мистецтвознавства.



ПРО СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ «ЖИВОПИС»

Кафедра живопису була заснована з моменту створення художнього інституту (1921) і протягом усього часу існування вiдiграє провідну роль у становленні художньої та дизайнерської освіти.

З початку розбудови та становлення інституту на кафедрі живопису працювали видатні митці, які залишили яскравий слід в історії вітчизняного мистецтва: Г. Горєлов, О. Любимов, С. Прохоров, М. Федоров, О. Кокель, О. Тітов, М. Шаронов, М. Бурачек, О. Сімонов, І. Сєверін, М. Самокиш, С. Бєсєдін, М. Шапошников, Г. Томенко, П. Супонін, В. Сізіков, Є. Єгоров, О. Хмельницький, А. Константинопольський, Б. Колесніков, Є. Жердзіцький, В. Ковтун, В. Ганоцький, В. Чурсіна та інші.

Кафедрою здійснюється підготовка фахівців освітніх ступенів бакалавр та магістр, як очної, так і заочної форми навчання. Багато вихованців кафедри стали членами творчих спілок, здобули визнання серед шанувальників живописного мистецтва в Україні та за її межами, плідно працюють у творчих майстернях, рекламних агенціях, в навчальних закладах художньої освіти.