КАФЕДРА
ЖИВОПИСУ

ГАНОЦЬКИЙ
Василь Леонтійович

Завідуючий кафедрою,
член-кореспондент
Національної академії
мистецтв України,
професор, заслужений
діяч мистецтв України,
народний художник
України, член Спілки
художників України


Кафедра живопису була заснована з моменту створення художнього інституту (1921) і протягом усього часу існування вiдiграє провідну роль у становленні художньої та дизайнерської освіти, бо саме живопис є однією з фундаментальних дисциплін у підготовці фахівців образотворчого мистецтва та дизайну, а також реставрації творів мистецтва.

З початку розбудови та становлення інституту в живописних майстернях, а згодом і на кафедрі живопису працювали видатні митці, які залишили яскравий слід в історії вітчизняного мистецтва: Г. Горєлов, О. Любимов, С. Прохоров, М. Федоров, О. Кокель, О. Тітов, М. Шаронов, М. Бурачек, О. Сімонов, І. Сєверін, М. Самокиш, С. Бєсєдін, М. Шапошников, Г. Томенко, П. Супонін, В. Сізіков, Є. Єгоров, О. Хмельницький, А. Константинопольський, Б. Колесніков, Є. Жердзіцький та інші.

У 1927 році було поставлене питання про перейменування технікуму в інститут, і в 1929 році ця назва вже затвердилась за вузом остаточно.

Певний внесок у становлення кафедри живопису та розвиток харківської школи на початку 30-х років зробили видатні українські художники Ф. Кричевський і А. Петрицький, які кілька років викладали у Харківському художньому інституті. Серед багатьох видів та форм живопису 30-років поступово отримувала вищість тематична сюжетна станкова картина та портрет.

Високий професійний рівень професорсько-викладацького складу кафедри живопису та великий накопичений досвід сприяв випуску художників-живописців широкої ерудиції та культури як в минулому, так і наразі, що свідчить про наявність багатих традицій харківської художньої школи.

У 1934 році в інституті на кафедрі живопису були утворені нові живописні творчі майстерні: історико-батального живопису, очолювана академіком М. Самокішем; монументального живопису під керуванням Л. Крамаренка; пейзажного живопису, яку очолював професор М. Козик.

Поряд з ними продовжувала працювати майстерня портретно-жанрового живопису, очолювана професором С. Прохоровим; майстерня театрально-декораційного мистецтва професора О. Хвостенка-Хвостова, в якій викладали доценти Б. Косарєв та Д. Овчаренко.

При визначенні методики викладання кафедра живопису опановувала та переосмислювала досвід багатьох шкіл, по-новому оцінюючи спадщину реалістичного живопису вітчизняного та зарубіжного мистецтва, вивчала багатовіковий досвід художників-реалістів, які працювали над удосконаленням методів сюжетного живопису та необхідної майстерності в оволодінні художньою формою.

3 1943 по 1963 роки кафедра живопису в Харківському художньому інституті займала провідне місце у підготовці спеціалістів-художників станкових, а також батальних картин та театрально-декоративного мистецтва. В ті роки працювали творчі майстерні станкового живопису, якими керували народний художник СРСР, професор М. Дерегус, народний художник Росії, професор П. Котов, заслужений діяч мистецтв України, професор С. Бесєдін, Пізніше народний художник України, доцент Г. Томенко і заслужений діяч мистецтв РРСФР, лауреат Державної премії, професор С. Дудник.

3 1963 року підготовка художників станкового профілю припинилась. Інститут реорганізували у художньо-промисловий, і лише деяким дипломникам надали можливість виконувати монументально-декоративні роботи. Після реорганізації кафедра живопису головну увагу у своїй діяльності зосередила на збереженні високого рівня живописної підготовки на нових спеціальностях, і в першу чергу на спеціальності «Інтер’єр та обладнання", при якій в кінці 60-х років створили майстерню монументального розпису, Завдяки цьому ряд випускників спеціальностей "Інтер’єр та обладнання", які одержали диплом художника декоративного мистецтва, змогли успішно працювати в галузі станкового живопису. Серед них народний художник України, дійсний член АМ України В. Сидоренко, народний художник України В. Ганоцький, заслужений художник України П. Тайберг та ін.

Після відновлення спеціалізації «Станковий живопис» (1988), кафедру очолювали: заслужений діяч мистецтв України, професор С. Бесєдін, доцент Б. Колєсніков, заслужений діяч мистецтв України, професор Є. Жердзіцький, з 2000 р. і до тепер, завідуючим кафедрою живопису Харківської державної академії дизайну і мистецтв є народний художник України, професор В. Ганоцький.

Кафедру живопису сьогодні представляє колектив досвідчених фахівців, серед яких народний художник України, професор. Ковтун, заслужені діячі мистецтв Украіни: професори Ю. Вінтаєв, Є. Жердзіцький, В. Чаус, В. Чурсіна, заслужені діячі мистецтв Украіни: ст.викладачі М. Деркач, В. Чурсін, доценти: В. Лещенко, В. Жердзіцький, кандидати мистецтвознавства, доценти М. Ковальова, Л. Горбатенко, ст.викладачі: О. Азаркін, Д. Єфіменко, Ф. Дерегус, О. Дмітрієв, В. Заліщук, М. Клягін, В. Стародубцев, Н. Третьякова, М. Якунін, та викладачі: С. Коваленко, К. Волошко, які постійно працюють творчо і використовують свої здобутки у навчальному процесі.

На цей час кафедра живопису випускає фахівців станкового живопису та забезпечує викладання учбових дисциплін "Академічний живопис" та «Кольорознавство» на всіх факультетах академії.

"Академічний живопис" допомагає студентові осягнути кольорове розмаїття оточуючого світу, розвити уміння бачити і відчувати, оволодіти майстерністю виявляти і передавати форми кольором і т.д., що в подальшому впливатиме на формування творчого обличчя молодого художника. Сприяти забезпеченню належного рівня академічної освіти з урахуванням національних традицій, фахових вимог, процесу відродження мистецтва й культури, готує художників-живописців, здатних до активної творчої і суспільної діяльності.

Складовими частинами кафедри живопису є дві навчально¬творчi майстерні: сюжетно-тематичної картини (керiвник — народний художник України, професор В. Ковтун); портретно¬жанрової картини (керiвник заслужений діяч мистецтв України, професор В. Чаус), та лабораторія кольорознавства.

«Кольорознавство» - базова дисципліна, що розглядає методологічні основи та теоретичні положення колірної гармонії в науковому, практичному, та мистецтвознавчому аспектах. Першим викладачем дисципліни (1962), був видатний художник В. Єрмилов, Кольорознавство як лабораторія була започаткована ректором ХХПІ, доцентом М. Шапошниковим у 1966р., доцент О. Безруков продовжив розробку методики викладання кольорознавства та її практичне застосування у нових завданнях-вправах. Сьогодні в лабораторії кольорознавста працюють доцент, кандидат мистецтвознавства Л. Горбатенко, старший викладач В. Заліщук, учбовий майстер Л. Чаус.

Професорсько-викладацький склад кафедри живопису, продовжуючи кращі традиції харківської художньої школи, виховує майбутніх фахівців станкового живопису, які можуть з успіхом працювати в різних галузях художньої творчості, а також інших педагогічних та громадських сферах діяльності, робити свій внесок в літопис духовного, морального та інтелектуального розвитку країни.