КАФЕДРА
РЕСТАВРАЦІІ CТАНКОВОГО
І МОНУМЕНТАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ

ДОЛУДА
Анатолій Олександрович

Завідуючий кафедрою
реставрації станкового
і монументального живопису,
доцент

Кафедра була заснована в 1994 році. Підготовку реставраторів в Харківському художньо-промисловому інституті було розпочато в кінці 80-х років ХХ ст. при кафедрі станкового живопису.

Своїми коріннями кафедра реставрації завдячує кафедрі монументально-декоративного розпису та кафедрі живопису, де до того часу існувала в якості секції, а потім відділення реставрації станкового живопису, і тому в навчанні студентів цієї спеціалізації дисципліна “станковий живопис” є однією з базових поряд з такими, як рисунок, реставрація олійного та темперного живопису, техніка та технологія живопису, методи дослідження творів та ін.

Реставрація пам'яток культури — це складний комплексний процес, що поєднує теоретичні, естетичні, історичні, наукові, художньо-практичні аспекти. Художник-реставратор, у сучасному розумінні цієї професії, — це технолог і мистецтвознавець, матеріалознавець і історик, художник і дослідник. У 1988 р. при кафедрі живопису була відкрита секція реставрації, першим викладачем якої став вихованець Санкт-Петербургської академії В. Лисов — учень М. Дев’ятова.

Після введення в експлуатацію будинку третього корпуса ХХПІ, секція реставрації одержує власні приміщення і можливість розширити викладацький склад. З 1991 р. секцію реставрації, що була перетворена у відділення, очолив реставратор першої категорії В. Н. Краснов. Період становлення майбутньої кафедри проходив у тісних контактах із провідними спеціалістами, технологами і реставраторами, серед яких були А. Альошин, М. Дев’ятов (Спб), І. Горін (ВНДІР). Для тимчасової роботи був запрошений фахівець в області дослідження творів мистецтва, старший науковий співробітник Ермітажу — к.т.н. М. Козлова.

Кафедра реставрації станкового та монументального живопису організована в 1994 році. Тоді відбувся перший випуск фахівців. Роботи студентів-дипломників були високо оцінені членами ДЕКа, серед яких були представники Української академії мистецтв. З 1996 р. кафедру очолив доц. к.т.н. Ковальов Ю. С., а з 2000 р. кафедрою реставрації керує к.т.н., доцент Долуда А. О. У 2001 р. на кафедрі реставрації стали викладати дисципліну «Реставрація монументального живопису», що й обумовило сучасну назву кафедри. На сучасному етапі кафедра реставрації станкового і монументального живопису, залишаючи все краще зі свого минулого, постійно розвивається. Удосконалюються методики роботи.

Реставрація творів мистецтва — це, з одного боку, порятунок пам'ятників від руйнування, виявлення авторського задуму, з іншого боку – будь-яке втручання в пам'ятник може привести до його зміни. Якість реставрації визначається мірою цього втручання, досвідом, майстерністю і смаком реставратора. Щоб уникнути суб'єктивізму, міра втручання визначається колегіально на Реставраційній раді кафедри.

Сучасна реставрація неможлива без наукового обґрунтування колегіального завдання, а також без спеціальної документації. Крім того, потрібно постійне поліпшення науково-дослідної бази, зокрема, застосування сучасних способів фіксації всіх процесів (дослідження, кольорова макро і мікрозйомка, рентген, спектроскопічні і матеріалознавчі, аналітичні дослідження).

Випускники кафедри працюють реставраторами в ДНДРМ (Харківська та Одеська філії), Харківському художньому музеї, Полтавському художньому музеї, Донецькому художньому музеї, Лівадійському палаці, Алупкінському палаце-парковому музеї-заповіднику, Дрезденській картинній галереї, а також викладають у вищих навчальних закладах України і Росії.

Кафедра реставрації плідно співпрацює з музеями, храмами і монастирями в Україні, а також поза її межами. Одним з напрямків роботи кафедри є надання послуг реставрації (на некомерційній основі) приватним особам, що передають живописні твори для навчання студентів практичної реставрації. Крім того проводиться атрибуція творів мистецтва.

Оволодіти знаннями студентам допомагає практика, під час якої реставруються твори відомих авторів, що належать музейним або приватним збіркам. Високий рівень підготовки випускників кафедри, кількість яких досягає більше 100 чоловік, дозволяє успішно працювати як в реставраційних закладах і музеях України, так і за рубежем – у Росії, Німеччині, Фінляндії та Франції, Італії.