РОЗКЛАД І ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ І ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ

Розклад вступних іспитів:

За освітнім ступенем «Бакалавр» (.jpg)

За освітнім ступенем «Магістр» (освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр») (.jpg)


Програма творчих конкурсів та вступних випробувань:

Програма творчих конкурсів та вступних випробувань для вступу на навчання за спеціальностями освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст») у 2016 році(.docx)

Програма вступного випробовування з "Історії і теорії дизайну" для вступу на аспірантуру за спеціальністю "Дизайн" у 2016 році (.doc)

Програма вступного випробування з іноземної мови для вступу на аспірантуру за спеціальністями "Дизайн" та "Образотворче мистецтво" у 2016 році(.doc)

Програма вступного випробовування з "Теорії та історії образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва і реставрації" для вступу на аспірантуру за спеціальністю "Образоторче мистецтво" у 2016 році (.doc)