ВІДДІЛ ПО РОБОТІ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ

НАШІ ВИПУСКНИКИ

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ - русскоязычная версия (.docx)

Перших іноземних студентів до Харківської державної академії було прийнято у 1989 році. Навчання іноземців ліцензовано Міністерством освіти і науки України. Загальна кількість прийому іноземців, за ліцензією, складає 90 осіб на рік. За ці роки підготовлено понад 400 фахівців для більш ніж 30 країн Азії, Африки, Європи.

Стратегічною метою відділу є налагоджування взаємозв'язків через освітню, наукову, творчу та культурну співпрацю з іншими країнами, надання інформаційно-консультативних послуг та підтримки студентам щодо їхнього перебування за кордоном, а також залучення іноземних громадян до навчання в Академії.

На даний час ХДАДМ веде активну міжнародну діяльність, має творчі, освітні та наукові зв'язки з вузами Польщі, Китаю, Німеччини, Туреччини, Словенії, що підкріплено підписанням договорів про співпрацю в галузі дизайну і мистецтва з вищими навчальними закладами та установами закордону, а саме це: Університет мистецтв і дизайну Галле Бург Гібіхенштайн (Німеччина), Ханьшаньський педагогічний університет (Китай), Художній навчально-підготовчий центр Сінчен м. Шеньян (Китай), Кошицький технічний музей (Словакія), Тбіліська державна академія мистецтв імені Аполлона Кутателадзе (Грузія), Університет Миколая Коперника (Польща), Університет економіки імені 9 вересня м. Ізмір (Туреччина), підписаний Протокол програми обміну «Мевлана» з Тракійським університетом (Туреччина).

В академії навчаються студенти з різних країн світу, а саме: Таджикистану, Азербайджану, Казахстану, Еквадору, Марокко, Конго. Питому частину складають студенти з Китаю.

Відділ активно співпарцює зі всіма трьома факультетами та відповідними підрозділами академії з метою організації, удосконалення навчально-виховного процесу для іноземних студентів. Допомогає в якійсній підготовці спеціалістів вищого рівня для закордону. Відповідно до чинного законодавства України, співробітники відділу займаються оформленням свідоцтв на тимчасове проживання в Україні в органах державної міграційної служби м. Харкова новоприбулим іноземним громадянам, допомагають своєчасно стати на облік обслуговування в медичній установі, займаються поселенням у гуртожиток, забезпечують зв'язок з посольствами, родиною тощо.

У відділі міжнародних зв'язків академії оформлюють усі необхідні документи стосовно іноземних громадян. Це контракти, заяви, страховки, анкети, картки студента, облікові документи для органів державної міграційної служби м. Харкова, особисті справи. Найважливішою частиною роботи відділу є процедура легалізації та апостилювання у МОН, МЗС України, дипломів та додатків до них, які отримали випускники-іноземці ХДАДМ. Визнання документів про попередню освіту, отриманих на батьківщині іноземцями, також входить до компетенції відділу, що відповідає чинному законодавству України.

Специфіка роботи відділу полягає в індивідуальному підході до кожного іноземця, що потребує ретельного перегляду його особистих документів для вступу до академії.

Цілі ХДАДМ, в сфері розвитку міжнародних навчальних та науково-дослідницьких проектів, направлені на євроінтеграцію, підвищення ефективності міжнародної співпраці. Головною метою відділу є залучення на навчання до академії іноземних громадян, а також допомога студентам в отриманні освіти в провідних вищих навчальних закладах світу. Для цього існує можливість взяти участь студентам та викладачам у наступних міжнародних програмах: Еразмус+, Горізонт, Фулбрайт, Жан Моне тощо.

Наші контакти та електронна адреса:
(+38) 057 706-15-57
e-mail: ulyanova@ksada.edu.ua


Відділ знаходиться за адресою:
м. Харків, вул. Мистецтв, 11, корпус №3, кімната №307.