ПРИЙНЯТІ ДО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

Дисертаційні дослідження, прийняті до захисту у спеціалізованій вченій раді
К 64.109.01 ХДАДМ:

Захист 26.06.2018

БОСИЙ Іван Михайлович

ПРИНИЦИПИ ФОРМОУТВОРЕННЯ І ТРАНСФОРМАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ У ДИЗАЙНІ МЕБЛІВ, спеціальність 17.00.07 – дизайн
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Відгук офіційного опонента О.В. Кащенка (PDF)
Відгук офіційного опонента І.В. Сергеєвої (PDF)

ЛИТВИНЮК Людмила Костянтинівна

ВІЗУАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МУЗЕЙНО-ВИСТАВКОВИХ ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ, спеціальність 17.00.07 – дизайн
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF) Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Відгук офіційного опонента І.О. Кузнецової (PDF)
Відгук офіційного опонента О.М. Яремчук (PDF)

Захист 27.06.2018

БУДЯК Вікторія Валеріївна

ГЛАМУР В ДИЗАЙНІ КОСТЮМА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ, спеціальність 17.00.07 – дизайн
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF) Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Відгук офіційного опонента І.О. Кузнецової (PDF)
Відгук офіційного опонента І.М. Баннової (PDF)