ПРИЙНЯТІ ДО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

Дисертаційні дослідження, прийняті до захисту у спеціалізованій вченій раді
К 64.109.01 ХДАДМ:

Захист 14.03.2017

 

МУРАШКО Маріанна Володимирівна
ПРОЕКТНО-ХУДОЖНІЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ МОУШН-ДИЗАЙНУ (НА ПРИКЛАДІ РЕКЛАМНОГО РОЛИКУ), спеціальність 17.00.07 – дизайн
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)

БОНДАРЧУК Юлія Сергіївна 
ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ДИТЯЧОГО ІГРОВОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДАХ ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, спеціальність 17.00.07 – дизайн
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)

Захист 26.01.2017

 

ЧЖОУ ЧЕН
КИТАЙСЬКА КАЛІГРАФІЯ: ВІД ТРАДИЦІЇ ДО ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ В СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ, спеціальність 17.00.07 – дизайн
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (PDF)
Відгук офіційного опонента О.Я. Боднара (PDF)
Відгук офіційного опонента О.М. Яремчук (PDF)