КАФЕДРА
ГРАФІКИ

ІВАЩЕНКО
Ольга Василівна

Завідуюча кафедрою
графіки, доцент,
канд. філософських наук


Заснування кафедри графіки безпосередньо пов’язане з відкриттям у 1921 році графічної майстерні в Харківському художньому технікумі, який існував на правах вищого навчального закладу, і де успішно провадили навчання відомі українські художники В. Єрмілов, І. Падалка та О. Маренков.

У становленні та розвитку харківської графічної школи помітний слід залишили талановиті художники і відомі педагоги кафедри графіки: Й. Дайц, Б. Бланк, В. Мироненко, Г. Бондаренко, М. Фрадкін, В. Селезньов, І. Стаханов, В. Ненадо, В. Віхтинський, О. Бляхер, І. Яхін, В. Шевченко, О. Супрун, О. Калашнікова, О. Юрченко та інші.

На сучасному етапі розвитку кафедри графіки викладачі не тільки дбайливо ставляться до існуючих традицій, але й проводять активний пошук нових шляхів удосконалення методики виховання фахівців авторського плаката, книжкової та станкової графіки. Наближення навчальних програм до реалій майбутньої професійної діяльності сприяє адаптації випускників на ринку праці.

Кафедра випускає фахівців для всіх регіонів України, для Російської федерації та країн далекого зарубіжжя. Багато вихованців кафедри стали членами творчих спілок, здобули визнання серед шанувальників графічного мистецтва в Україні та за її межами, плідно працюють у видавництвах, рекламних агенціях, в навчальних закладах художньої освіти. Серед них: К. Акізов, В. Балабас, Ю. Вінтаєв, А. Джанікян, О. Єсюнін, В. Заліщук, В. Звольський, О. Калашнікова, Л. Кизим, В. Криштопайтіс, Т. Коровіна, П. Маков, М. Шток, В. Морковін, М. Муравський, Е. Новіков, В. Носань, І. Осипов, Д. Сейтаптієв, Д. Ракова, Д. Скляр, Л. Чайка, Д. Чернов, В. Чурсіна, В. Чурсін та інші.