КАФЕДРА
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ
ДИСЦИПЛІН

ТАРАСОВ
Володимир Володимирович

доцент, кандидат
історичних наук

Кафедра була заснована в 60-ті роки минулого століття. У 80-ті вона трансформувалася в кафедру «Соціально-політичні дисципліни» (зав. кафедри: П. Прокопенко, В. Задорожний). У зв'язку з докорінними змінами в суспільстві та нагальними потребами фахівців з фундаментальною світоглядною освітою в галузі художньо-естетичної діяльності в системі формування національної гуманітарно-художньої еліти була сформована кафедра соціально-гуманітарних дисциплін (2007). Очолив кафедру док. філософії, професор, академік АПН С. М. Пазиніч. З 2016 року завідувачем кафедри стає доцент, кандидат історичних наук В.В. Тарасов.