КАФЕДРА
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ
ДИСЦИПЛІН

ТАРАСОВ
Володимир Володимирович

Кандидат історичних наук, доцент, завідуючий кафедрою


Кафедра була заснована в 60-ті роки минулого століття.
У 80-ті вона трансформувалася в кафедру «Соціально-політичні дисципліни»
(зав. кафедри: П. Прокопенко, В. Задорожний).
У зв'язку з докорінними змінами в суспільстві та нагальними потребами фахівців з фундаментальною світоглядною освітою в галузі художньо-естетичної діяльності в системі формування національної гуманітарно-художньої еліти була сформована кафедра соціально-гуманітарних дисциплін (2007). Очолив кафедру док. філософії, професор, академік АПН С. М. Пазиніч.
З 2016 року завідувачем кафедри стає доцент, кандидат історичних наук В.В. Тарасов.

Адреса: 3-й корпус ХДАДМ, вул. Мистецтв, 8, ауд. 203.
E-mail: Телефон: +38 (057) 706-02-38

ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
ЩО МИ ВИВЧАЄМО