ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ПОЛОЖЕННЯ «ПРО ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЙ У ХАРКІВСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ»

Рейтинг студентів факультету "ОМ" на отримання стипендії на весняний семестр 2016-2017 н.р.

Рейтинг студентів факультету "Дизайн" на отримання стипендії на весняний семестр 2016-2017 н.р.

Рейтинг студентів факультету "Дизайн середовища" на отримання стипендії на весняний семестр 2016-2017 н.р.

Рейтинг студентів магістратури факультету "ОМ" на отримання стипендії на весняний семестр 2016-2017 н.р.

Рейтинг студентів магістратури факультету "Дизайн" на отримання стипендії на весняний семестр 2016-2017 н.р.

Рейтинг студентів магістратури факультету "Дизайн середовища" на отримання стипендії на весняний семестр 2016-2017 н.р.

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

Експертний висновок акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.02020501 «Образотворче мистецтво» (за видами) в Харківській державній академії дизайну і мистецтв

Експертний висновок акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.02020601 «Реставрація творів мистецтва» (за видами) в Харківській державній академії дизайну і мистецтв

Експертний висновок акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.02020701 «Дизайн» в Харківській державній академії дизайну і мистецтв

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ

Статут ХДАДМ 2016 р.
Сертифікат про акредитацію
Інформація про керівництво ВНЗ (.pdf)
Правила внутрішнього розпорядку ХДАДМ (.pdf)
Склад Наглядової ради ХДАДМ (.pdf)
Текст колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Харківської державної академії дизайну і мистецтв на 2017-2020 роки (.doc)

ПОЛОЖЕННЯ

Положення про вчену раду академії, заснованої на державній формі власності, підпорядкованої міністерству освіти і науки України (нова редакція). Ідентифікаційний код 0207114 (.pdf)

Положення про вчену раду факультету (.pdf)
Положення про організацію навчального процесу у Харківській державній академії дизайну і мистецтв (.pdf)
Положення про навчальний театр державного вищого навчального закладу Харківська державна академія дизайну і мистецтв (.doc)
Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії в Харківської державної академії дизайну і мистецтв (.pdf)
Положення про приймальну комісію в Харківської державної академії дизайну і мистецтв у 2016 році(.pdf)
Положення про центр заочної (дистанційної) форми навчання у Харківській державній академії дизайну і мистецтв (.doc)
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у Харківській державній академії дизайну і мистецтв (.pdf)
Положення про факультет Харківської державної академії дизайну і мистецтв (.pdf)
Положення проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Харківської державної академії дизайну і мистецтв та укладання з ними трудових договорів (контрактів)(.pdf)
Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Харківської державної академії дизайну і мистецтв (.pdf)
Положення про про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту (DIPLOMA SUPPLEMENT), академічних довідок у Харківській державній академі дизайну і мистецтв(.pdf)
Положення про забезпечення системи якості освіти ХДАДМ (.pdf)
Положення про порядок обрання студентами дисциплін за вибором (.pdf)
Рішення вченої ради вищого навчального закладу про затвердження стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу (.pdf)
Положення про робочі та дорадчі органи (.pdf)
Положення про структурні підрозділи (.pdf)

КОШТОРИС

Кошторис на 2015 рік і зміни до кошторису

Кошторис на 2016 рік та зміни до нього

ШТАТНИЙ РОЗПИС

Штатний розклад на 2016 рік (.pdf)
Штатний розклад на 2016 рік. Науково-дослідний сектор (.pdf)

РІЧНИЙ ЗВІТ 2015 р. (.pdf)
Звіт про надходження та використання коштів у І кварталі 2016 р. (.pdf)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2015 РІК(.doc)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2016 РІК(.doc)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2017 РІК(.doc)
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЛЬ НА 2015 РІК (.xls)
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЛЬ НА 2016 РІК (.pdf)
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЛЬ НА 2016 РІК ЗІ ЗМІНАМИ(.xls)
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЛЬ НА 2016 РІК - 2 квартал (.xls)