КАФЕДРА
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ
ДИСЦИПЛІН

БОНДАРЧУК
Іван Генадійович

Завідуючий кафедрою
інженерно-технічних
дисциплін, професор,
кандидат технічних
наук, доцент


Кафедра ІТД, як окремий навчально-методичний підрозділ, була створена шляхом відокремлення інженерної секції, що існувала при кафедрі "Художнього конструювання" (1981).

Завідувачами кафедри ІТД були доц. С. Слюсаренко (до 1986), доц. М. Фадєєв (1986–1990), проф. В. М. Голобородько (1990–2010), проф. I. Г. Бондарчук — з 2010. Методичні підвалини кафедри були закладені завдяки таким талановитим викладачам, як О. Міхно, В. Сітніков, Л. Кутузов, Л. Утєвська та іншими.

Першочергову методичну задачу кафедра вбачала у забезпеченні інженерної складової освіти промислових дизайнерів. Для цього були створені такі блоки навчальних дисциплін, як графічний (інженерна графіка, нарисна геометрія, теорія тіней і перспектива), технологічний (технології металів та пластмас), конструкторський (прикладна механіка, з 2010 р. — основи технічної механіки і конструювання), ергономічний (проективна ергономіка і психофізіологія діяльності).

Разом із тим на  кафедру були переведені навчальні дисципліни, що могли бути віднесені до технічних, і викладалися на всіх спеціалізаціях інституту: нарисна геометрія і перспектива, безпека життєдіяльності, основи охорони праці, цивільний захист, охорона праці в галузі, основи екології.

Наприкінці 80-х років кафедра ініціювала комп'ютерну освіту у ХХПІ. Спочатку заняття велись на базі одного з проектних інститутів Харкова. У ХудПромі з'являються перші вітчизняні комп'ютери серії ДВК (1987), і відкривається перший в системі дизайн-освіти СРСР комп'ютерний клас (1988). Так, комп'ютерна освіта стала невід'ємною частиною дизайнерської підготовки в Академії.

Наприкінці 90-х років кафедра ІТД разом із кафедрою "Графічного дизайну" ініціювала створення нової спеціалізації в академії — "Комп'ютерний дизайн", і сприяла створенню нового підрозділу у ХДАДМ — кафедри «Мультимедійний дизайн».