КАФЕДРА
МОНУМЕНТАЛЬНОГО
ЖИВОПИСУ

НОСЄНКОВ
Володимир Миколайович

Завідуючий кафедрою
монументпльного живопису, доцент

Історія кафедри монументального живопису має глибокі коріння, які тісно пов’язані як з історією інституту, так і розвитком монументального мистецтва в регіоні та місті Харкові, суцвіттям визнаних й талановитих митців. Перша, довоєнна майстерня монументального живопису була створена наприкінці 1930-х років Л. Крамаренком — досвідченим педагогом та відомим майстром станкового та монументального живопису. У 1946 році майстерня відновлюється під керівництвом відомого українського художника в галузі тематичного гобелену — Д. Шавикіна. Після його переїзду до Києва у 1949 році майстерня припинила свою діяльність, але її навчальний досвід став благодатним ґрунтом для подальшого розвитку цієї спеціальності. Новий етап становлення монументального мистецтва припадає на 1960-ті роки, коли майстерня існувала при кафедрі живопису (з 1960-го р.), а потім, після реорганізації інституту 1963 р. — при кафедрі «Інтер’єр та обладнання», тоді нею керував Л. Чернов, а у 1966 була створена майстерня монументально-декоративного живопису під керівництвом Є. Єгорова. З 1973 р., коли Є. Єгоров очолив інститут, майстерню очолив О. Хмельницький. У ті часи тут викладали досвідчені художники-педагоги з різних кафедр: С. Солодовник, Є. Єгоров, О. Вяткін, О. Хмельницький, Б. Колесник, Б. Косарев, В. Константинов, В. Іванов, О. Старостенко, В. Жижемський, О. Пронин та інші.

Новий етап майже в 20 років розпочався з 1983 року, коли була створена кафедра монументально-декоративного мистецтва на чолі з відомим харківським монументалістом, фундатором школи художнього вітражу професором О. Проніним. До її складу також увійшли відомі українські живописці, професори О. Хмельницький і А. Константинопольский, доценти й викладачі Б. Колесник і Є. Биков, В. Чаус, В. Гахов, В. Носєнков, В. Крилов. Відтоді, а ще більш у 1990-ті роки на хвилі державної незалежності кафедра звертається до розвитку українських історичних тем, а також до оформлення сакральних об’єктів, які за часів тоталітарної системи були викреслені з творчого досвіду монументалістів. Плідна праця на кафедрі Є. Бикова, а останнім часом члена-кореспондента Академії Мистецтв України, лауреата Державної премії ім. Т. Г. Шевченка, заслуженого художника України В. Гонтарова створили відомі художні школи, через якій пройшли вишкіл покоління талановитих майстрів, зосереджених на розвиток національного мистецтва.

З 2002 року кафедра діє під керівництвом доцента В. Носєнкова. На кафедрі зараз викладають досвідчені педагоги: доцент А. Анорічєва-Єрьомка, доцент, канд. мистецтвознавства Є. Котляр, старші викладачі Д. Хрісанфова, І. Кардаш, М. Радомський та Г. Пєтухова, асистент Д. В. Єрьомка.

Навчальна та творча концепція підготовки фахівців із монументального живопису зорієнтована на якісну професійну підготовку студентів, наслідування кращих традицій світової та вітчизняної школи монументального мистецтва, відкритість сучасним мистецьким процесам та активну участь у всеукраїнських та міжнародних виставкових проектах. Комплексна підготовка студентів забезпечена логічною послідовністю викладення спеціальних та пропедевтичних дисциплін, оптимальним розподілом годин між вивченням теоретичних дисциплін та практичними заняттями, взаємозв’язком між навчальним процесом у творчих майстернях та виробничою практикою. Викладачі кафедри мають великий досвід навчальної, методичної, наукової і проектно-творчої роботи.

Підготовка студентів зі спеціальних дисциплін ведеться на засаді авторських навчальних програм, що розроблялися й удосконалювалися протягом багатьох років. Серед методів, які використовуються викладачами кафедри — практичний аналіз класичних творів монументального мистецтва, поступове ускладнення завдань та об’єктів, спрямованість на розвиток творчого потенціалу та індивідуального підходу до студентів.

Студенти кафедри монументального мистецтва є постійними учасниками виставок і переможцями конкурсів не тільки в Україні, але й за її межами. Багато хто з випускників кафедри стали членами Національної спілки художників України, мають почесні звання, працюють у різних містах України, країнах СНД і за кордоном.