КАФЕДРА
СКУЛЬПТУРИ

ГУРБАНОВ
Сейфаддін Алі оглі

Завідуючий кафедрою
скульптури, доцент,
народний художник України,
почесний громадянин
Харківської області


Харківська школа скульптури має глибоке коріння та традиції. Започаткувала її талановита учениця відомого французького скульптора О. Родена — Е. Блох. В минулому Е. Блох — відомий скульптор та видатний педагог, творча і педагогічна діяльність якої стала тим річищем, через яке йшло живе знайомство українських скульпторів з традиціями європейської пластики.

За час існування кафедри нею керували такі відомі майстри, як: А. Страхов, О. Кудрявцева, І. Мільгунова, член-кореспондент АМ СРСР, народний художник України, заслужений діяч мистецтв М. Рябінін, народний художник України В. Агібалов, професор В. Воловик, доценти Л. Жуковська, В. Миронов, доцент О. Рідний, доцент С. Гурбанов.

Адреса: корпус скульптури ХДАДМ, вул. Мистецтв, 8.
E-mail: sculpturakdadm@ukr.net

ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Після закінчененя академії випускники кафедри можуть працювати в таких сферах діяльності:

створення об’єктів монументальної скульптури таких, як: пам`ятники, бюсти, меморіальні дошки, знаково-символічні комплекси;
оздоблення екстер`єрів та інтер`єрів архітектурних споруд;
виконання творчих робіт у сфері малої пластики (мініатюри), створення інтер`єрних композицій, символічних композицій, розробка садово-паркової та міської скульптурної композиції;
створення робіт із різних матеріалів, як класичних, так і сучасних (дерево, камінь, метал, скло, полімерні маси);
Викладання у дитячих спеціалізованих художніх навчальних закладах та навчальних закладах 2, 3, 4 рівнів акредитації.

ЧОМУ МИ НАВЧАЄМО

Основам академічної скульптури;
Основам композиції;
Вивчення технік та технологій художньої обробки скульптурних матеріалів;
Мистецтву різьблення по дереву;
Мистецтву різьблення по каменю;
Класичним технікам художнього лиття;
Створення творчих робіт з металу методом зварювання;
Створення творчих робіт із комбінованих матеріалів;
Композиція малої пластики;
Інтер`єрна та символічна композиція;
Садово-паркова композиція та композиція у міське середовище;
Проектування архітектурних, графічно-макетних прив’язок скульптурних композиційних рішень із урахуванням взаємодії скульптурної композиції з оточуючим середовищем;
Розширення індивідуального світогляду та виробка авторського інтелектуального стилю і манери виконання композиційних ідей в скульптурній композиції;
Розширення композиційного та просторового мислення, що дозволить у подальшому працювати над 3D проектами.

ОБРАНІ РОБОТИ

Автор Глібова Тетяна Олександрівна. Дипломний проект на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». 2014 рік.

Автор Кузьменко Олександр Юрійович. Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». 2014 рік.

Автор Шурубкін Роман Валерійович. Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». 2006 рік.

Автор Міліков Володимир Олександрович. Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» 2010 рік.

Автор Ферендович Олександра Ігорівна. Етюд з академічної скульптури. 2017 рік.

Автор Ферендович Олександра Ігорівна. Етюд з академічної скульптури. 2017 рік.
Автор Шурубкін Роман. Етюд з академічної скульптури.

Автор Єлецька Людмила. Симпозіум Music o`Fest, м. Буча. Травертин. Розмір 2 м.
Автор Бутенко Богдан. Симпозіум Music o`Fest, м. Буча. Травертин. Розмір 2 м. 2017 рік.

Автор Москаленко Дмитро. Завдання з практики. Метал, зварювання. 2015 рік.

Автор Мовчан Руслан Миколайович. Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Дерево. Розмір 120 см. 2015 рік.
Автор Кисельов Ілля. «Ван Гог». Дерево. Розмір 60 см. 2015 рік.

Автор Болотов Дмитро. Творчі роботи. Дерево. Розмір 40см. 2015 рік.

Автор Болотов Дмитро. Творча композиція. Дерево. Розмір 80 см. 2017 рік.
Автор Єрмаков Олександр. Торс. Мармур, граніт. Розмір 40 см. 2015 рік.


ПРО СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ «СКУЛЬПТУРА»

Кафедрою здійснюється підготовка фахівців освітніх ступенів бакалавр та магістр, очної форми навчання. Кафедра має багату творчу спадщину та традиції виховання молодого покоління. Серед вихованців кафедри такі уславлені митці, як академік М. Лисенко, народний художник України В. Агібалов, народний художник Азербайджану І. Зейналов, народний художник Казахстану І. Наурзбаєв та інші. Багато вихованців кафедри стали членами творчих спілок, здобули визнання серед шанувальників скульптури в Україні та за її межами, плідно працюють як митці та в навчальних закладах художньої освіти.