ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АКАДЕМІЇ

Правила прийому до ХДАДМ у 2018 році (.doc)