КАФЕДРА
ТЕОРІІ І ІСТОРІІ
МИСТЕЦТВ

СОКОЛЮК
Людмила Данилівна

Завідуюча кафедрою
теорії та історії мистецтв,
професор, доктор мистецтвознавства


Як окремий структурний підрозділ кафедра теорії і історії мистецтв існує з 1992 року і у своїй роботі прагне продовжувати славні традиції, закладені такими видатними представниками харківської мистецтвознавчої школи, як Є. Рєдін, Ф. Шміт, Д. Гордеєв, П. Фомін, С. Таранушенко. З 1932 року в художньому інституті історію мистецтв викладав доцент М. Зубар — учень бойчукіста І. Падалки, репресованого у 1937 р. Ерудит, фахівець високої кваліфікації, він у 1957 — 1978 рр. очолював групу мистецтвознавців, яка складала секцію при кафедрі марксизму-ленінізму.

На межі століть уже окрему кафедру «Теорія та історія мистецтв» очолював випускник ХДХІ початку 1950 - х років, художник і архітектор, доцент В. Константинов. З 2002 року — канд. мистецтвознавства, доцент С. Рибалко. З 2002 року кафедра стала випусковою, здійснюючи підготовку мистецтвознавців.